.
четвртак,30.04.15 IMG_4732

Материјал са семинара „Продаја имовине на којој је уписано заложно право или за коју постоји излучни захтев“ – Суботица, 28. април 2015

У организацији Агенције за лиценцирање стечајних управника и Светске банке, дана 28. марта 2015. године, у сали Регионалне привредне коморе у Суботици, са почетком у 10:00 часова, одржан је семинар под називом: „Продаја имовине на којој је уписано заложно право или за коју постоји излучни захтев“

Данијела Вазура, в.д. директора Агенције за лиценцирање стечајних управника поздравила је учеснике семинара и представила рад и будуће планове Агенције за лиценцирање стечајних управника.

Присутнима, председник Привредног суда у Сремској Митровици, Љиљана Комшић, је у свом излагању почев од дефиниције права својине и излучног права, дала смернице како треба поступити уколико је оглашена имовина, а поверилац поднео захтев на излучење оглашене имовине као и права излучног повериоца у случају отуђења имовине у току стечајног поступка.

Владимир Биочанин, координатор у Агенцији за приватизацију – Центар за стечај и лиценцирани стечајни управник, је након дефиниције основних појмова хипотеке, ручне залоге, разлучног и заложног права у стечају, детаљно упутио учеснике у семинару који су то предуслови који морају бити испуњени да би имовина била предмет продаје као и конкретне кораке приликом спровођења уновчења имовине, са бројним искуствима из праксе.

Тијана Љубисављевић, руководилац пројекта у Агенцији за приватизацију – Центар за стечај и лиценцирани стечајни управник, је својим излагањем упознала учеснике семинара који су то параметри битни при процени стечајног дужника као правног лица ДНТ методом, посебно у случајевима када над делом имовине стечајног дужника постоји конституисано разлучно право, као и у чему је основна разлика при обрачуну исплате разлучног повериоца и учешћа у оствареној продајној цени уколико је било уновчење имовине стечајног дужника као правног лица у односу на уновчење делова имовине стечајног дужника. У излагању детаљно су обрађена два примера обрачуна исплате разлучним повериоцима.

Захваљујемо свима који су помогли и подржали семинар, као и свим учесницима на показаном интересовању и издвојеном времену.


ПРЕДАВАЧИ

Љиљана Комшић, председник Привредног суда у Сремској Митровици и стечајни судија

 

Владимир Биочанин, координатор у Агенцији за приватизацију – Центар за стечај и лиценцирани стечајни управник

 

Тијана Љубисављевић, руководилац пројекта у Агенцији за приватизацију – Центар за стечај и лиценцирани стечајни управник

 


 

 


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik