.
Thursday,30.04.15 IMG_4732

Materijal sa seminara „Prodaja imovine na kojoj je upisano založno pravo ili za koju postoji izlučni zahtev“ – Subotica, 28. april 2015

U organizaciji Agencije za licenciranje stečajnih upravnika i Svetske banke, dana 28. marta 2015. godine, u sali Regionalne privredne komore u Subotici, sa početkom u 10:00 časova, održan je seminar pod nazivom: „Prodaja imovine na kojoj je upisano založno pravo ili za koju postoji izlučni zahtev“

Danijela Vazura, v.d. direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika pozdravila je učesnike seminara i predstavila rad i buduće planove Agencije za licenciranje stečajnih upravnika.

Prisutnima, predsednik Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici, Ljilјana Komšić, je u svom izlaganju počev od definicije prava svojine i izlučnog prava, dala smernice kako treba postupiti ukoliko je oglašena imovina, a poverilac podneo zahtev na izlučenje oglašene imovine kao i prava izlučnog poverioca u slučaju otuđenja imovine u toku stečajnog postupka.

Vladimir Biočanin, koordinator u Agenciji za privatizaciju – Centar za stečaj i licencirani stečajni upravnik, je nakon definicije osnovnih pojmova hipoteke, ručne zaloge, razlučnog i založnog prava u stečaju, detalјno uputio učesnike u seminaru koji su to preduslovi koji moraju biti ispunjeni da bi imovina bila predmet prodaje kao i konkretne korake prilikom sprovođenja unovčenja imovine, sa brojnim iskustvima iz prakse.

Tijana Ljubisavlјević, rukovodilac projekta u Agenciji za privatizaciju – Centar za stečaj i licencirani stečajni upravnik, je svojim izlaganjem upoznala učesnike seminara koji su to parametri bitni pri proceni stečajnog dužnika kao pravnog lica DNT metodom, posebno u slučajevima kada nad delom imovine stečajnog dužnika postoji konstituisano razlučno pravo, kao i u čemu je osnovna razlika pri obračunu isplate razlučnog poverioca i učešća u ostvarenoj prodajnoj ceni ukoliko je bilo unovčenje imovine stečajnog dužnika kao pravnog lica u odnosu na unovčenje delova imovine stečajnog dužnika. U izlaganju detalјno su obrađena dva primera obračuna isplate razlučnim poveriocima.

Zahvalјujemo svima koji su pomogli i podržali seminar, kao i svim učesnicima na pokazanom interesovanju i izdvojenom vremenu.


PREDAVAČI

Ljilјana Komšić, predsednik Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici i stečajni sudija

Vladimir Biočanin, koordinator u Agenciji za privatizaciju – Centar za stečaj i licencirani stečajni upravnik

Tijana Ljubisavlјević, rukovodilac projekta u Agenciji za privatizaciju – Centar za stečaj i licencirani stečajni upravnik

 


 


Developed by Belit d.o.o 2014