.
понедељак,08.12.14 stecajni postupak u praksi

Инструктивни семинар – радионица: “Стечај у пракси” – 28.01.2015

СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК У ПРАКСИ

Инструктивни семинар – радионица

одржава се у среду, 28. јануар 2015. године, од 10:00 до 15:00 часова у Регионалној привредној комори Нови Сад

 

Закон о изменама и допунама Закона о стечају (сл. Гласник Р.Србије бр.83/2014), донео је и проширивање делокруга послова стечајног управника, а такође и јединствено уредио права, обавезе, дужности и задатке стечајног управника, које су раније посредно, а у пракси недоследно, изводиле из других прописа.

Стечајни поступак је коплексан процес, започет у моменту гашења привредног субјекта, трајније неспособног за измиривање обавеза одређених законом, који се води над тим привредним субјектом, сада стечајним дужником. Комплетан процес стечајног поступка, од отварања до поступка закључења, стечајни дужник има статус правног лица а руководи његовим пословима и заступа га стечајни управник, који најновијим законским решењима, има статус службеног лица и легитимацију коју може да употребљава само за службене радње у границама законских овлашћења.

Семинар је у потпуности посвећен практичном приказу комплетног стечајног поступка, у складу са најновијим законским решењима, са нагласком на кључним изменама и њиховом применом у практичном раду, у вођењу стечајног поступка, у циљу постизања квалитета и ефикасности спровођења стечајног поступка, од дана отварања, начина спровођења, па до закључења поступка.

Након ових излагања учесници ће имати прилику да постављају питања и укажу на проблеме и недоумице у пракси.

НАМЕЊЕН је: стечајним управницима без практичног искуства, њиховим асистентима и књиговођама, адвокатима, представницима компанија, банака и осигуравајућих компанија, повериоцима у стечајном поступку и потенцијалним купцима.

ПРЕДАВАЧИ:

ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ – теоретичар и практичар са богатим искуством у стечајном праву

ЈЕЛЕНА НЕСТОРОВ БИЗОЊ – активни лиценцирани стечајни управник са практичним искуством

КОНТАКТИ: Јелена С. Станков: 021/48 020 85 и 065/8 560 382, jstankov@rpkns.com;

                       Јасмина Лимони: 021/48 020 77 и 064/8 418 539, jlimoni@rpkns.com .

ПРИЈАВЕ: доставити на факс: 021/466 – 226, или на e-mail: jstankov@rpkns.com;

КОТИЗАЦИЈА износи: 13.200,00 динара (урачунат је ПДВ), а за редовне чланице РПК Нови Сад, износи: 10.800,00 (урачунат је ПДВ) уплаћује се на рачун РПК Нови Сад, код ’’Banca Intesa“ а.д., број: 160 – 932202-77, након пријема профактуре, а најкасније 3 (три) дана пре почетка семинара. Место на семинару је резервисано уплатом!

НАПОМЕНА: Овај семинар је усклађен са Одлуком АЛСУ, бр. I-01-1042014-03, од 31. 01. 2014. године, којом се овај семинар у организацији РПК Нови Сад признаје стечајним управницима у поступку подношења захтева за издавање или обнављање лиценце стечајног управника!

  Word_2013_file_icon  Пријава за семинар

pdf1   Наставни план и програм


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik