.
Monday,08.12.14 stecajni postupak u praksi

Instruktivni seminar – radionica: “Stečaj u praksi” – 28.01.2015

 

STEČAJNI POSTUPAK U PRAKSI

Instruktivni seminar – radionica

održava se u sredu, 28. januara 2015. godine, od 10:00 do 15:00 časova u Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju (sl. Glasnik R.Srbije br.83/2014), doneo je i proširivanje delokruga poslova stečajnog upravnika, a takođe i jedinstveno uredio prava, obaveze, dužnosti i zadatke stečajnog upravnika, koje su ranije posredno, a u praksi nedosledno, izvodile iz drugih propisa.

Stečajni postupak je kopleksan proces, započet u momentu gašenja privrednog subjekta, trajnije nesposobnog za izmirivanje obaveza određenih zakonom, koji se vodi nad tim privrednim subjektom, sada stečajnim dužnikom. Kompletan proces stečajnog postupka, od otvaranja do postupka zaklјučenja, stečajni dužnik ima status pravnog lica a rukovodi njegovim poslovima i zastupa ga stečajni upravnik, koji najnovijim zakonskim rešenjima, ima status službenog lica i legitimaciju koju može da upotreblјava samo za službene radnje u granicama zakonskih ovlašćenja.

Seminar je u potpunosti posvećen praktičnom prikazu kompletnog stečajnog postupka, u skladu sa najnovijim zakonskim rešenjima, sa naglaskom na klјučnim izmenama i njihovom primenom u praktičnom radu, u vođenju stečajnog postupka, u cilјu postizanja kvaliteta i efikasnosti sprovođenja stečajnog postupka, od dana otvaranja, načina sprovođenja, pa do zaklјučenja postupka.

Nakon ovih izlaganja učesnici će imati priliku da postavlјaju pitanja i ukažu na probleme i nedoumice u praksi.

NAMENJEN je: stečajnim upravnicima bez praktičnog iskustva, njihovim asistentima i knjigovođama, advokatima, predstavnicima kompanija, banaka i osiguravajućih kompanija, poveriocima u stečajnom postupku i potencijalnim kupcima.

PREDAVAČI:

JASMINA ZJALIĆ – teoretičar i praktičar sa bogatim iskustvom u stečajnom pravu

JELENA NESTOROV BIZONј – aktivni licencirani stečajni upravnik sa praktičnim iskustvom

KONTAKTI: Jelena S. Stankov: 021/48 020 85 i 065/8 560 382, jstankov@rpkns.com;

                       Jasmina Limoni: 021/48 020 77 i 064/8 418 539, jlimoni@rpkns.com .

PRIJAVE: dostaviti na faks: 021/466 – 226, ili na e-mail: jstankov@rpkns.com;

KOTIZACIJA iznosi: 13.200,00 dinara (uračunat je PDV), a za redovne članice RPK Novi Sad, iznosi: 10.800,00 (uračunat je PDV) uplaćuje se na račun RPK Novi Sad, kod ’’Banca Intesa“ a.d., broj: 160 – 932202-77, nakon prijema profakture, a najkasnije 3 (tri) dana pre početka seminara. Mesto na seminaru je rezervisano uplatom!

NAPOMENA: Ovaj seminar je usklađen sa Odlukom ALSU, br. I-01-1042014-03, od 31. 01. 2014. godine, kojom se ovaj seminar u organizaciji RPK Novi Sad priznaje stečajnim upravnicima u postupku podnošenja zahteva za izdavanje ili obnavlјanje licence stečajnog upravnika!

  Word_2013_file_icon  Prijava za seminar

pdf1   Nastavni plan i program


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik