.
уторак,12.05.15 rpk ns-crop

Информативно-инструктивни семинар „Права поверилаца у стечају” – 16. јун 2015. РПК Нови Сад

„ПРАВА ПОВЕРИЛАЦА У СТЕЧАЈУ”

Информативно – инструктивни семинар који се одржава 16. јуна 2015. РПК Нови Сад, Народног фронта 10/I од 9,30 до 14,00 сати.

Семинар је усклађен са Одлуком АЛСУ, бр. I-01-174/2015, од 30.01.2015. године, којом се овај семинар признаје стечајним управницима у поступку подношења захтева за издавање или обнављање лиценце стечајног управника!

На семинару ће бити речи о поверилачким органима и њиховом конституисању, правима и утицају поверилачких органа током читавог поступка на уновчавање имовине стечајног дужника, уз приказ на практичним примерима, према Закону о изменама и допунама закона о стечају, који је у примени од 13. 08. 2014 године.

Намењен је стечајним управницима, њиховим асистентима и књиговођама, адвокатима и представницима банака и компанија, које су повериоци у стечајном поступку.

Предавач је теоретичар и практичар из области стечајног законодавства: ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ, експерт у области стечаја, дугогодишњи стечајни судија, сада правни саветник за материју стечаја у МК Гроуп.

Специјалан гост на семинару је господин ВЛАДИСЛАВ КУРТЕК, стечајни судија Привредног суда у Новом Саду.

КОНТАКИ: ЈЕЛЕНА С. СТАНКОВ: 021/48 020 85 и 065/8 560 382, jstankov@rpkns.com;

ПРИЈАВЕ: доставити на е-маил: jstankov@rpkns.com или на факс: 021/466 226.

КОТИЗАЦИЈА: износи: 11.000,00 динара (+ ПДВ), а за редовне чланице РПК Нови Сад и стечајне управнике износи: 9.000,00 динара (+ ПДВ), уплаћује се на рачун РПК Нови Сад, код ’’Banca Intesa“ а.д, број: 160 – 932202-77, након пријема профактуре, а најкасније 3 (три) дана пре почетка семинара.

Microsoft-Word-2013-icon ПРИЈАВА

Microsoft-Word-2013-icon НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik