.
Tuesday,12.05.15 rpk ns-crop

Informativno-instruktivni seminar „Prava poverilaca u stečaju” – 16. jun 2015. RPK Novi Sad

„PRAVA POVERILACA U STEČAJU”

Informativno – instruktivni seminar koji se održava 16. juna 2015. RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10/I od 9,30 do 14,00 sati

Seminar je usklađen sa Odlukom ALSU, br. I-01-174/2015, od 30.01.2015. godine, kojom se ovaj seminar priznaje stečajnim upravnicima u postupku podnošenja zahteva za izdavanje ili obnavljanje licence stečajnog upravnika!

Na seminaru će biti reči o poverilačkim organima i njihovom konstituisanju, pravima i uticaju poverilačkih organa tokom čitavog postupka na unovčavanje imovine stečajnog dužnika, uz prikaz na praktičnim primerima, prema Zakonu o izmenama i dopunama zakona o stečaju, koji je u primeni od 13. 08. 2014 godine.

 Namenjen je stečajnim upravnicima, njihovim asistentima i knjigovođama, advokatima i predstavnicima banaka i kompanija, koje su poverioci u stečajnom postupku.

Predavač je teoretičar i praktičar iz oblasti stečajnog zakonodavstva: ЈASMINA ZJALIĆ, ekspert u oblasti stečaja, dugogodišnji stečajni sudija, sada pravni savetnik za materiju stečaja u MK Group.

Specijalan gost na seminaru je gospodin VLADISLAV KURTEK, stečajni sudija Privrednog suda u Novom Sadu.

KONTAKTI: JELENA S. STANKOV: 021/48 020 85 i 065/8 560 382, jstankov@rpkns.com;

PRIJAVE: dostaviti na e-mail: jstankov@rpkns.com ili na faks: 021/466 226.

KOTIZACIJA iznosi: 11.000,00 dinara (+ PDV), a za redovne članice RPK Novi Sad i stečajne upravnike iznosi: 9.000,00 dinara (+ PDV), uplaćuje se na račun RPK Novi Sad, kod ’’Banca Intesa“ a.d, broj: 160 – 932202-77, nakon prijema profakture, a najkasnije 3 (tri) dana pre početka seminara.

Microsoft-Word-2013-icon PRIJAVA

Microsoft-Word-2013-icon NASTAVNI PLAN I PROGRAM


Developed by Belit d.o.o 2014