.


Организација

Руководство АЛСУ

Драгиша Петровић, директор

Катарина Жежељ, директорка Центра за координацију и контролу рада унутрашњих организационих јединица

Тијана Љубисављевић, директорка Центра за стечај

Јелена Тодић, директорка Центра за надзор и развој професије

Ана Тисовски Тарајић, директорка Центра за опште послове и људске ресурсе

Милош Бојовић, директор Центра за финансије

Милан Опачић, помоћник директора за ИТ и комуникације

Управни одбор

Адријана Месаровић, председница

Иван Тешић, члан

Милош Јеринић, члан

Ненад Карапанџа, члан

Рајко Танасијевић, члан

Ненад Карапанџа, члан Управног одбора,  овлашћен је да прима и разматра предлоге и примедбе корисника везаних за рад Агенције за лиценцирање стечајних управника, на период од годину дана.

Организациона структура
organizaciona_struktura_cirilica_2020_2
Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Агенцији
Podaci_o_broju_zaposlenih_i_radno_angazovanih_lica_u_Agenciji_07072023_cir

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik