Last database update: 24.03.2023 01:50


Organization – serbian only

Rukovodstvo ALSU

Dragiša Petrović, direktor

Katarina Žeželj, direktor Centra za koordinaciju i kontrolu rada unutrašnjih organizacionih jedinica

Tijana Ljubisavljevič, direktor Centra za stečaj

Jelena Todić, direktor Centra za nadzor i razvoj profesije

Ana Tisovski Tarajić, direktor Centra za opšte poslove i ljudske resurse

Miloš Bojović, direktor Centra za finansije

Milan Opačić, pomoćnik direktora za IT i komunikacije

Upravni odbor

Adrijana Mesarović, predsednik

Ivan Tešić, član

Miloš Jerinić, član

Nenad Karapandža, član

Rajko Tanasijević, član

Organizaciona struktura

organizaciona_struktura_latinica_2020_2

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih u Agenciji

Podaci_o_broju_zaposlenih_i_radno_angazovanih_lica_u_Agenciji-11.10.21_lat

This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014