.


Organizacija

Rukovodstvo ALSU

Dragiša Petrović, direktor

Katarina Žeželj, direktorka Centra za koordinaciju i kontrolu rada unutrašnjih organizacionih jedinica

Tijana Ljubisavljevič, direktorka Centra za stečaj

Jelena Todić, direktorka Centra za nadzor i razvoj profesije

Ana Tisovski Tarajić, direktorka Centra za opšte poslove i ljudske resurse

Miloš Bojović, direktor Centra za finansije

Milan Opačić, pomoćnik direktora za IT i komunikacije

Upravni odbor

Igor Crnobarac, predsednik

Ivan Tešić, član

Miloš Jerinić, član

Nenad Karapandža, član

Rajko Tanasijević, član

Organizaciona struktura
organizaciona_struktura_latinica_2020_2
Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih u Agenciji
Podaci_o_broju_zaposlenih_i_radno_angazovanih_lica_u_ALSU-5.7.2024_lat

Developed by Belit d.o.o 2014