Последње освежавање базе података: 31.05.2020 01:28


Продаје

Од: До:

Број резултата претраге: 11.496


Датум отварања: 04.10.2010,Име компаније: АЛЕКСАНДРОВО - БИКОВО у стечају

АЛЕКСАНДРОВО БИКОВО А.Д. У СТЕЧАЈУ БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ

Опис: Дана 01.10.2010.одине у новом Саду закључен је Уговор о продаји покретне и непокретне имовине са купцем "Матијевић" ИМ доо из Новог Сада који је оверен пред Основним судом у Суботици дана 04.10.2010 године Ов3 бр.2943/2010

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 235.091.520,08 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 04.10.2010,Име компаније: НЕИМАР

Продаја половног багера

Опис: ROBEX 210 LC-3 EXCAVATOR Број шасије ЕМО1ЦЕ10075 Година производње 1998

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 2.540.918,79 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 04.10.2010,Име компаније: НЕИМАР

Продаја половног багера

Опис: ROBEX 210 LC-3 EXCAVATOR Број шасије ЕМО1ЦЕ10075 Година производње 1998

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 2.540.918,79 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 04.10.2010,Име компаније: НЕИМАР

Продаја половног багера

Опис: ROBEX 210 LC-3 EXCAVATOR Број шасије ЕМО1ЦЕ10075 Година производње 1998

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 2.020.841,96 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 02.10.2010,Име компаније: МЛИНОСЕРВИС

УМАЊЕЊЕ УТРОШЕНИХ ЗАЛИХА У ПРОИЗВОДНОМ ПРОЦЕСУ

Опис: Стечајни дужник се бави пружањем услуга и производњом млинова и силоса. Производни процес је специфичан те крајњу продајну (фактурисану вредност ) чини утрошена сировина и репроматеријал набављен у току стечаја, радна снага, кооперантске услуге и део од затечених залиха на дан отварања стечаја. У производњи постоје радни налози где се прати утрошак свега наведеног и сачињавају привремене ситуације. До коначног финалног производа који се продаје купцу, пролази се кроз више фаза и јако тешко је раздвојити тачан утрошак одређене врсте затечене залихе за сваког купца појединачно. Због свега наведеног и немогућности ЕРС-а да се пронађе начин да се изврши умањење залиха а које нису продате непосредном погодбом или јавним надметањем, већ су утрошене у производном процесу, извршићемо умањење истих у укупној продатој (утрошеној) вредности за период од отварања стечаја до 31.12.2010.године спроводећи непосредну погодбу.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 3.535.546,40 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 01.10.2010,Име компаније: МЛИНОСЕРВИС

ПРОДАЈА ЗАЛИХА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

Опис: Стечајни дужник се бави пружањем услуга и производњом млинова и силоса. Производни процес је специфичан те крајњу продајну (фактурисану вредност ) чини утрошена сировина и репроматеријал набављен у току стечаја, радна снага, кооперантске услуге и део од затечених залиха на дан отварања стечаја. У производњи постоје радни налози где се прати утрошак свега наведеног и сачињавају привремене ситуације. До коначног финалног производа који се продаје купцу, пролази се кроз више фаза и јако тешко је раздвојити тачан утрошак одређене врсте затечене залихе за сваког купца појединачно. Због свега наведеног и немогућности ЕРС-а да се пронађе начин да се изврши умањење залиха а које нису продате непосредном погодбом или јавним надметањем, већ су утрошене у производном процесу, извршићемо умањење истих у укупној продатој (утрошеној) вредности за период од отварања стечаја до 31.12.2010.године спроводећи непосредну погодбу.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 3.000.000,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 01.10.2010,Име компаније: ХИП - ДРУШТВЕНА ИСХРАНА

Продаја стана

Опис: Продаја стана у Панчеву, Кикиндска 23-26, на који право откупа има бивша радница стечајног дужника, Несторовски Стана, која је у стану као закупац према Решењу бр. 112/2000 од 12.04.2000. г.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 1.900.129,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 01.10.2010,Име компаније: 27. ОКТОБАР

Непосредна погодба

Опис: Продаја дела имовине стечајног дужника непосредном погодбом

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 1.200.000,00 RSD

Сазнај више
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014