Последње освежавање базе података: 15.07.2020 07:56


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 43.889


Извештај за период : Април - Јун -2020


ИНПРО-ИНВЕСТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, МАРКЕТИНГ И ПРОИЗВОДЊУ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ СОМБОР, ВЕНАЦ ПЕТРОВЕ ГОРЕ 7

Суд: Привредни суд у Сомбору, Број судског решења: Ст.132/2010, Стечајни управник: Предраг Љубовић, ПИБ: није додељен, Матични број: 27004342, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2020


ИНПРО-ИНВЕСТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, МАРКЕТИНГ И ПРОИЗВОДЊУ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ СОМБОР, ВЕНАЦ ПЕТРОВЕ ГОРЕ 7

Суд: Привредни суд у Сомбору, Број судског решења: Ст.132/2010, Стечајни управник: Предраг Љубовић, ПИБ: није додељен, Матични број: 27004342, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2020


Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет робе на велико и мало ТЕДА Српски Милетић

Суд: Привредни суд у Сомбору, Број судског решења: Ст. 19/2012, Стечајни управник: Предраг Љубовић, ПИБ: 103171915, Матични број: 08803196, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2020


ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАЂЕВИНАР БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 9.Ст-196/2016, Стечајни управник: Милева Кнежевић, ПИБ: 100615397, Матични број: 07580568, Статус стечајног поступка: У току

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014