Последње освежавање базе података: 14.11.2018 - 14:59


Основне информације

Назив: Четврта продаја- јавним надметањем
Место: Краљево
Датум отварања: 07.09.2018
Број артикала за продају: 6
Број продатих артикала: 0
Статус продаје: ОГЛАШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: 6. Ст. 34/2016
Име компаније: АГРОСИТ-СЕМЕНАРСТВО
Процењена вредност: 272.195.416,95 RSD


Целина 1-Кланица пилића у Варварину
Списак имовинеПроцењена вредност: 157.727.131,19 RSD
К.П.4033 КО Горњи Катун -уписана у листу непокретности број 896 КО Горњи Катун0,00 RSD
Објекат хемијске индустрије-Кланица на к.п. 4033 КО Горњи Катун,објекат бр.1 у листу непокретности 89669.424.762,88 RSD
Објекат хемијске индустрије- Управна зграда на к.п. 4033 КО Горњи Катун,објекат бр.2 у листу непокретности 89634.395.088,57 RSD
Објекат хемијске индустрије- Портирница на к.п. 4033 КО Горњи Катун,објекат бр.3 у листу непокретности 8962.223.761,94 RSD
Радионица на к.п. 4033 КО Горњи Катун,објекат бр.4 у листу непокретности 8962.880.042,90 RSD
Вага на к.п. 4033 КО Горњи Катун,објекат бр.5 у листу непокретности 896379.666,67 RSD
Кафилерија на к.п. 4033 КО Горњи Катун,објекат бр.6 у листу непокретности 8964.368.878,64 RSD
Пречистач отпадних вода на к.п. 4033 КО Горњи Катун,објекат бр.7 у листу непокретности 896338.988,10 RSD
Енергана на к.п. 4033 КО Горњи Катун,објекат бр.8 у листу непокретности 8965.808.900,09 RSD
Трафостаница на к.п. 4033 КО Горњи Катун,објекат бр.9 у листу непокретности 896244.071,43 RSD
Трафостаница на к.п. 4033 КО Горњи Катун,објекат бр.10 у листу непокретности 896433.904,77 RSD
Бунарска кућица на к.п. 4033 КО Горњи Катун,објекат бр.11 у листу непокретности 896370.175,00 RSD
Објекат за дезинфекцију возила на к.п. 4033 КО Горњи Катун,објекат бр.12 у листу непокретности 896677.976,20 RSD
Опрема -Портирница-Варварин26.100,00 RSD
Канцеларијска опрема –Управа-Варварин263.600,00 RSD
Опрема -Кухиња-Варварин456.500,00 RSD
Опрема -Котларница са вешерајем-Варварин4.213.000,00 RSD
Опрема -Хидрофорска станица-Варварин1.000.000,00 RSD
Опрема -Кафилерија-Варварин50.000,00 RSD
Опрема -Пречишћавање отпадних вода-Варварин150.000,00 RSD
Опрема -Радионица-Варварин360.114,00 RSD
Опрема -Производни погон-Варварин122.600,00 RSD
Основна средства -Производни погон-Варварин29.149.000,00 RSD
Секундарне сировине - Варварин 190.000,00 RSD
Виљушкар-батеријски200.000,00 RSD
Целина 2-Фабрика сточне хране у Александровцу
Списак имовинеПроцењена вредност: 112.528.285,76 RSD
К.П. 2707/1 КО Александровац -уписана у листу непокретности број 2577 КО Александровац14.143.816,22 RSD
Портирница (налази се на к.п. 1030/1 КО Стањево),лист непокретности 37147.922,08 RSD
Вага на к.п. 2707/1 КО Александровац,објекат бр. 2 у листу непокретности 2577147.922,08 RSD
Лабараторија на к.п. 2707/1 КО Александровац,објекат бр. 3 у листу непокретности 2577912.186,16 RSD
Магацини на к.п. 2707/1 КО Александровац,објекат бр. 4 у листу непокретности 257727.377.911,64 RSD
Хала за производњу на к.п. 2707/1 КО Александровац,објекат бр.5 у листу непокретности 25777.087.933,00 RSD
Гараже на к.п. 2707/1 КО Александровац,објекат бр.8 у листу непокретности 25771.275.827,94 RSD
Силоси на к.п. 2707/1 КО Александровац,објекат бр.9 у листу непокретности 257721.097.386,66 RSD
Радионица на к.п. 2707/1 КО Александровац,објекат бр.10 у листу непокретности 2577288.448,06 RSD
Магацин на к.п. 2707/1 КО Александровац,објекат бр.11 у листу непокретности 25771.824.372,32 RSD
Магацин (није уписан у катастар непокретности 2577) на к.п. 2707/1 КО Александровац,355.012,99 RSD
Опрема -Портирница-Александровац1.350,00 RSD
К.П. 2707/2 КО Александровац -уписана у листу непокретности број 2577 КО Александровац1.285.073,07 RSD
Управна зграда на к.п. 2707/2 КО Александровац,објекат бр.1 у листу непокретности 257730.397.987,44 RSD
Канцеларијска опрема –Управна зграда-Александровац416.000,00 RSD
Опрема -Лабораторија-Александровац149.550,00 RSD
Опрема -Трпезарија са кухињом-Александровац52.000,00 RSD
Опрема -Објекат са малом производном линијом-Александровац19.500,00 RSD
Основна средства -Објекат са малом производном линијом-Александровац424.000,00 RSD
Опрема -Објекат са великом производном линијом-Александровац2.054.600,00 RSD
Основна средства -Објекат са великом производном линијом-Александровац2.305.000,00 RSD
Залихе семенске робе и амбалаже-Објекат са малом производном линијом-Александровац 48.284,10 RSD
Залихе семенске робе и пољопривредне опреме-Објекат са великом производном линијом-Александровац 616.202,00 RSD
Линија за производњу концентрата-мала100.000,00 RSD
Целина 7-Теретно возило Хладњача ZASTAVA IVECO 35.8 NNS
Списак имовинеПроцењена вредност: 400.000,00 RSD
Хладњача ZASTAVA IVECO 35.8 NNS400.000,00 RSD

Документа

Нема доступних докумената.Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014