Последње освежавање базе података: 22.05.2018 - 11:46


Основне информације

Назив: Продаја покретне имовиине јавним надметањем
Место: Београд
Датум отварања: 30.05.2018
Број артикала за продају: 1
Број продатих артикала: 0
Статус продаје: ОГЛАШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: Бр.1.Ст.226/2011
Име компаније: ТОПЛАНА
Процењена вредност: 51.385.070,00 RSD


Целина бр. 1.
Списак имовинеПроцењена вредност: 51.385.070,00 RSD
Опрема у управној згради-Улаз89.967,09 RSD
Опрема у управној згради-Канцеларија синдиката51.706,76 RSD
Опрема у управној згради-Канцеларија секретарице79.171,04 RSD
Опрема у управној згради-Портирница17.689,48 RSD
Опрема у управној згради-Кухиња45.287,49 RSD
Опрема у управној згради-Канцеларија на спрату30.394,29 RSD
Опрема у управној згради-Канцеларија 3 лево56.995,37 RSD
Опрема у управној згради-Канцеларија 2 лево117.771,79 RSD
Опрема у управној згради-Канцеларија 2 десно40.059,67 RSD
Опрема у управној згради-Канцеларија 1 лево105.954,49 RSD
Опрема у управној згради-Ходник30.759,02 RSD
Опрема у управној згради-Канцеларија директора63.913,11 RSD
Опрема у управној згради-Благајна147.533,88 RSD
Опрема у магацину број 256.776,53 RSD
Опрема у магацину број 3166.779,54 RSD
Дневни резервоар за мазут291.785,17 RSD
Резервоар за мазут од 100т2.553.120,21 RSD
Резервоар за воду 50т607.885,76 RSD
Резервоар за воду 50т607.885,76 RSD
Пумпа за воду са ЕМ 15 kW121.577,15 RSD
Пумпа за воду са ЕМ 15 kW121.577,15 RSD
Пумпа за воду са ЕМ 37 kW243.154,31 RSD
Пумпа за воду са ЕМ 55 kW364.731,46 RSD
Пумпа за воду са ЕМ 37 kW243.154,31 RSD
Циркулациона пумпа за воду са ЕМ 110 kW790.251,49 RSD
Циркулациона пумпа за воду са ЕМ 110 kW790.251,49 RSD
Циркулациона пумпа за воду 60.788,58 RSD
Eлектромотор 55 kW182.365,73 RSD
Eлектромотор 110 kW364.731,46 RSD
Сабирни суд са инсталацијом851.040,07 RSD
Сабирни суд са инсталацијом607.885,76 RSD
Сабирни суд са инсталацијом1.215.771,53 RSD
Сепаратор 3230.996,59 RSD
Сепаратор 2230.996,59 RSD
Сепаратор 1218.838,88 RSD
Вентил NO 20036.473,15 RSD
Измењивач топлоте са припадајућом инсталацијом1.823.657,29 RSD
Измењивач топлоте са припадајућом инсталацијом1.823.657,29 RSD
Измењивач топлоте са припадајућом инсталацијом1.823.657,29 RSD
Командни орман972.617,22 RSD
Канцеларијски сто607,89 RSD
Дрвена клупа121,58 RSD
Столица243,15 RSD
Котао на мазут са гориоником и командним орманом12.157.715,29 RSD
Петостепена пумапа за воду са ЕМ 45 kW486.308,61 RSD
Дневни резервоар за мазут 8т1.154.982,95 RSD
Резервоар за мазут са грејачима911.828,65 RSD
Грејна инсталација1.215.771,53 RSD
Постројење "Хемијска припрема воде"1.094.194,38 RSD
Плочасти измењивач Ј 341 150 kW182.365,73 RSD
Одмуљна посуда - умирујући суд9.726,17 RSD
Експанзиони суд 35л14.589,26 RSD
Експанзиони суд 50л19.452,34 RSD
Плочасти измењивач J 241 75kW91.182,86 RSD
Пумпа за воду WILO S40/724.315,43 RSD
Електромагнетни вентил за воду BELIMO NV 24-336.473,15 RSD
Резервоар за лож уље 50т972.617,22 RSD
Котао на лож уље са гориоником и командним орманом218.838,88 RSD
Котао на лож уље са гориоником и командним орманом218.838,88 RSD
Бојлер 80л1.823,66 RSD
Колица - Јапанер243,15 RSD
ПП апарат С-5010.941,94 RSD
Хидрантска млазница1.215,77 RSD
Грејна инсталација36.473,15 RSD
Циркулациона пумпа са ЕМ IMP Ljubljana GHR 802170.208,01 RSD
Циркулациона пумпа са ЕМ IMP Ljubljana GHN 60.788,58 RSD
Плочасти измењивач TR 165 500 kW243.154,31 RSD
Пумпа за воду WILO24.315,43 RSD
Пумпа за воду GHR DN 6524.315,43 RSD
Експанзиони суд30.394,29 RSD
Грејна инсталација57.141,26 RSD
Котао MIP-TIMO 500т са гориоником WEISHAUPT " MONARCH"607.885,76 RSD
Командни орман за котао72.946,29 RSD
ПП апарат С-92.431,54 RSD
Плочасти измењивач TRACO LSL1-108 650 kW364.731,46 RSD
Експанзиони суд 80л109.419,44 RSD
Цистерна за нафту 1,5x3м1.215.771,53 RSD
Грејна инсталација243.154,31 RSD
Циркулациона пумпа са ЕМ IMP Ljubljana GHR 80285.104,01 RSD
Циркулациона пумпа са ЕМ IMP Ljubljana GHN 80297.261,72 RSD
Циркулациона пумпа са ЕМ IMP Ljubljana GHN 3260.788,58 RSD
Одмуљни суд6.078,86 RSD
Цистерна за нафту 1,5x5м851.040,07 RSD
Резервоар за мазут 100м3 (2,9x15,95м)2.188.388,75 RSD
Постројење "Хемијска припрема воде" (3 резервоара)1.033.405,80 RSD
Експанзиона посуда2.188.388,75 RSD
Дневни резервоар за воду851.040,07 RSD
Инсталација уз дневни резервоар са два ЕМ од 2,2kW145.892,58 RSD
Компресор са два цилиндра ENERGOINVEST E4NL2010182.365,73 RSD
"Јонска посуда"24.315,43 RSD
Пумпа за претакање мазута са ЕМ 2,2 kW11.549,83 RSD
ПП апарат С-5010.941,94 RSD
ПП апарат С-92.431,54 RSD
Стари горионик TOPLING12.157,72 RSD
Пумпа са ЕМ 37 kW486.308,61 RSD
Грејна инсталација607.885,76 RSD
Систем за претакање мазута цистерна-резервоар са две пумпе и два ЕМ182.365,73 RSD
Систем за претакање мазута резервоар-котао са две пумпе и два ЕМ145.892,58 RSD
Плочасти измењивач TRACO LSL2-94 1750 kW729.462,92 RSD
Експанзиони суд85.104,01 RSD
Одмуљна посуда за примар12.157,72 RSD
Одмуљна посуда за секундар12.157,72 RSD
Компресор 1145.892,58 RSD
Компресор 2 (неисправан)54.709,72 RSD
Пумпа JASTREBAC са ЕМ од 22kW145.892,58 RSD
Пумпа JASTREBAC са ЕМ од 11kW121.577,15 RSD
Грејна инсталација44.983,55 RSD
Пумпа са ЕМ за одмуљну воду6.078,86 RSD
Плочасти измењивач LPM- LSL1-68 580 kW243.154,31 RSD
Плочасти измењивач TRACO LSL1-68 520 kW243.154,31 RSD

Документа

Нема доступних докумената.Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014