Последње освежавање базе података: 16.07.2018 - 16:32


Нема резултата претраге.

1
Списак имовинеПроцењена вредност: 159.202.945,71 RSD
КП 1297, земљиште под зградом1, Бјеличко поље,0,00 RSD
КП 1297, земљиште под зградом 2. Бјеличко поље,660.321,54 RSD
КП 1297, земљиште под зградом 3. Бјеличко поље,0,00 RSD
КП 1297, земљиште под зградом 4. Бјеличко поље,0,00 RSD
КП 1297, земљиште под зградом 5. Бјеличко поље,0,00 RSD
КП 1297, земљиште под зградом 6. Бјеличко поље,0,00 RSD
КП 1297, земљиште под зградом 7. Бјеличко поље,0,00 RSD
КП 1297, земљиште под зградом 8. Бјеличко поље,0,00 RSD
КП 1297, земљиште под зградом 9. Бјеличко поље,0,00 RSD
КП 1297, земљиште под зградом 10. Бјеличко поље,0,00 RSD
КП 1297, земљиште под зградом 11. Бјеличко поље,0,00 RSD
КП 1297, земљиште под зградом 12. Бјеличко поље,25.495,04 RSD
КП 1297, земљиште под зградом 13, Бјеличко поље,28.044,54 RSD
КП 1297, земљиште под зградом 14,Бјеличко поље,56.089,08 RSD
КП 1297, земљиште под зградом 15, Бјеличко поље,56.089,08 RSD
КП 1297, земљиште под зградом 16. Бјеличко поље,0,00 RSD
КП 1297, земљиште под зградом 17 Бјеличко поље,0,00 RSD
КП 1297, земљиште под зградом 18 Бјеличко поље,0,00 RSD
КП 1297, зем.под згр.19 Бјеличко поље,2.368.489,60 RSD
КП 1297, земљиште уз зграду бр 19. Бјеличко поље,69.902.239,25 RSD
КП 1283/1, земљиште под зградом 1. Бјеличко поље,0,00 RSD
КП 1283/1, земљиште под делом зграде 1. Бјеличко поље,0,00 RSD
КП 1283/1, земљиште уз зграду бр.1. Бјеличко поље,731.033,45 RSD
КП 2185, земљиште под зградом 1. Бјеличко поље,0,00 RSD
КП 2185 земљиште уз зграду 1. Бјеличко поље,0,00 RSD
КП 1274, ЛН 1095, Зграда бр.3, компресорска станица приземље, објекат хемијске индустрије-614.062,40 RSD
КП 1297, ЛН 1096, Хала бр.1- хала за производњу ПП и ПЕ цеви11.881.661,60 RSD
КП 1297, ЛН 1096, зграда бр 2, приземље, објекат хемијске индустрије - силоси за скалдиштење ПП и ПЕ0,00 RSD
Кп 1297; ЛН 1096 зграда бр.3 - Магацин сировина и гардероба.,Објекат хемијске индустрије1.580.789,60 RSD
Кп 1297, ЛН 1096 Зграда бр.4-хала за производњу ПВЦ цеви 5.797.852,00 RSD
КП 1297; ЛН 1096; зг.бр.5-Хала мешача за ПВЦ прах3.021.159,20 RSD
КП 1297, ЛН 1096;Зграда бр.6 зграда за размеравање компоненти , лабораторија и алатница2.176.882,24 RSD
Кп 1297;ЛН1096 Згр. Бр.7 Зграда магацина и млина за ПВЦ2.289.211,12 RSD
КП 1297;ЛН.1096, Зграда бр.8- Трафостаница943.836,00 RSD
КП 1297, ЛН 1096; Зграда бр.9- хала шприцераја - стари погон6.876.560,90 RSD
КП 1297; ЛН 1096; Зграда бр.10 ,Хала шприцераја - нови погон3.467.321,60 RSD
КП1297; ЛН 1096 Зграда бр.11 Зграда за електромашинско одржавање са магацином2.167.076,80 RSD
КП 1297; ЛН 1096, Зграда бр 12- Силос за ПВЦ прах0,00 RSD
КП 1297; ЛН 1096 Зграда бр13- силос за ПВЦ прах0,00 RSD
КП 1297;ЛН 1096; зграда бр.14 - Силос за складиштење ПП и ПЕ0,00 RSD
КП 1297;ЛН 1096, зграда бр.15- Силос за складиштење ПП и ПЕ0,00 RSD
КП 1297; ЛН 1096; зграда бр.16 - Магацин примене 1.011.712,80 RSD
КП 1297;ЛН 1096 зграда. бр. 17 Објекат хемијске индустрије-Хала за примену пластике4.491.045,60 RSD
КП 1297; ЛН 1096;зграда. бр. 18 - надстрешница257.401,16 RSD
1283/1,ЛН 1100; ЗГРАДА бр1, УПРАВНА ЗГРАДА МБ НАМЕНСКЕ- СПРАТ,три просторије хемијске индустрије-други спрат960.965,60 RSD
Бунар156.892,00 RSD
Надстрешница код компресора0,00 RSD
Надстрешница за боце за аутогено заваривање0,00 RSD
Зграда бр.1- Опрема у хали ПЕ цеви898.720,00 RSD
Надстрешница код компресора-опрема5.600,00 RSD
Магацин сировина и гардероба-објекат бр.320.200,00 RSD
Трафостаница, зградабр.888.000,00 RSD
Хала бр.5,Опрема у хали мешача ПВЦ праха2.004.800,00 RSD
Магацин резервних делова - део објекта бр. 60,00 RSD
Канцеларија ПВЦ-опрема у објекту бр.7251.680,00 RSD
Лабораторија - део зграде бр.60,00 RSD
Млин за ПВЦ прах. у објекту 70,00 RSD
ЗГРАДА БР.6 Опрема и материјал у згради заа размеравање компоненти, лабораторији и , алатници 202.080,00 RSD
Опрема у мага. при - објекат 1618.600,00 RSD
зграда бр.17 Опрема у хали примене пластике - објекат бр.17104.240,00 RSD
Шприцерај - стари погон , - објкет бр.968.480,00 RSD
Објекат бр. 18- Надстрешица примене104.400,00 RSD
Објектат бр.10Хала шприцераја, нови погон576.960,00 RSD
Радионица ЕМО - објекта бр.1154.480,00 RSD
Објекат бр. 17- готови производи хала ПВЦ цеви 0,00 RSD
Громобран0,00 RSD
Управа наменска32.800,00 RSD
зграда бр.1-Залихе алата и ситног инвентара - магацин 136280.000,00 RSD
зграда бр.6,Залихе алата и ситног инвентара-магацин М8400.000,00 RSD
ЗГРАДА БР.6-Залихе алата и ситног инвентара-магацин М0940.000,00 RSD
Зграда бр 6-Залихе алата и ситног инвентара-магацин М11 12.000,00 RSD
Залихе готових производа у згради бр.6 400.000,00 RSD
Залихе готових произ.-Зграда 16 436.000,00 RSD
залихе у Објекту бр,16240.000,00 RSD
Објекат бр.4-Залихе материјала и резервних делова у објекту 4- магацин сировина56.000,00 RSD
КП 1297 ЗГРАДА БР 19, Хала за ПВЦ0,00 RSD
Залихе готове робе у згради бр.7- , магацин Р-01, готови производи104.240,00 RSD
Резервни делови у трафостаници, објекат бр,8, М045.000,00 RSD
залихе у магацину МО , зграда бр.380.000,00 RSD
зграда бр.17 магацин РО. готови производи 120.000,00 RSD
зграда бр.1 залихе ситног инвентара магацин М-О3 и М-0210.400,00 RSD
надстрешица за уље12.000,00 RSD
Зграда бр.18-залихе готових производа40.000,00 RSD
3
Датум уговора о продаји: 19.03.2018
ФИНО сзтр Неваде - 274.550,00, ЕУРО ТИР ОД , КРАЉЕВО - 264.550,00
Процењена вредност: 529.100,00 RSD
СТРУГ Потисје-хала бр.1280.000,00 RSD
Машина за сечење гвожђа78.000,00 RSD
Сушач коневатор31.100,00 RSD
Стубна бушилица мања 30.000,00 RSD
Стубна бушилица већа70.000,00 RSD
Зидна брусилица40.000,00 RSD

Документа

ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ МБ МИНЕРВА.docxНазад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014