Последње освежавање базе података: 21.02.2018 - 23:32


Основне информације

Назив: Треће јавно надметање
Место: Београд
Датум отварања: 27.02.2018
Број артикала за продају: 1
Број продатих артикала: 0
Статус продаје: ОГЛАШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: 7.Ст-66/2016
Име компаније: ФАБРИКА ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА
Процењена вредност: 444.667.828,00 RSD


Целина бр.1.
Списак имовинеПроцењена вредност: 444.667.828,00 RSD
JUGO FLORIDA58.586,29 RSD
Хидраулична преса-Ексцентар растер 70 тона "ЈЕЛШИНГРАД"11.600.084,49 RSD
Електроиндукциона пећ "RUS"8.359.091,19 RSD
Кат.парцела 3925/10,00 RSD
Кат.парцела 3926/10,00 RSD
Кат.парцела 39270,00 RSD
Кат.парцела 39280,00 RSD
Кат.парцела 3925/40,00 RSD
Помоћна зграда-испаривачка и гасна станица0,00 RSD
Портирница,неукњижени објекти изграђени на туђем земљишту и објекти који се процењују као опрема0,00 RSD
Управна зграда13.680.360,45 RSD
Котларница3.098.966,48 RSD
Резервоари за мазут1.267.324,85 RSD
Раднички ресторан210.896,96 RSD
Производна хала 1.197.406.984,37 RSD
Производна хала бр.243.384.931,15 RSD
Аутоматско и гас-генераторско постројење3.092.350,13 RSD
Црпна станица2.665.349,85 RSD
Куле за хлађење воде313.333,12 RSD
Столарска радионица523.493,85 RSD
Надстрешница225.139,28 RSD
Складиште уља и мазива131.951,94 RSD
Боксови за отпад0,00 RSD
Постројење за пречишћавање воде517.262,22 RSD
Свињац0,00 RSD
Зграда за пречишћавање отпадне воде-неутрализација са складиштем за креч147.051,58 RSD
Постројење за пречишћавање воде-Таложник за киселе воде199.445,29 RSD
Постројење за пречишћавање воде-Цепање-Раслојавање емулзије22.430,74 RSD
Резервоар за отпадне воде-емулзију14.955,13 RSD
Киселинска станица483.536,05 RSD
Стражарница23.174,78 RSD
Тунел-веза између производне хале 1. и производне хале 2.1.352.398,00 RSD
Амонијачна станица185.062,36 RSD
Надстрешница уз објекат бр.7621.762,58 RSD
Магацин за фосфор69.246,55 RSD
Радионица и мазутара400.748,94 RSD
Кућица камионске колске ваге51.113,49 RSD
Анекс котларнице789.739,38 RSD
Гасна станица са резервоарима за ТНГ293.242,64 RSD
Стражара и објекти нискоградње и инфраструктуре (ОНИ) у комплексу56.948,45 RSD
Резервоари за гас129.343,52 RSD
Магацин-ресторана-мензе107.026,36 RSD
Кућица за железничку вагу38.875,05 RSD
Железничка пруга на кат.парцели 3927 и 3925/1670.628,09 RSD
ЛИВНИЦА (опрема)18.653.873,24 RSD
ВАЉАОНИЦА 1. (опрема)39.893.354,54 RSD
ВАЉАОНИЦА 2 (опрема)2.082.934,61 RSD
МАШИНСКА РАДИОНИЦА1.861.203,83 RSD
ФИНАЛИЗАЦИЈА1.435.977,04 RSD
ЦРПНА СТАНИЦА988.674,03 RSD
ГАСНА СТАНИЦА2.399.694,25 RSD
КОМПРЕСОРСКА СТАНИЦА3.407.565,83 RSD
ХЕМИЈСКА ЛАБОРАТОРИЈА552.889,55 RSD
МЕТАЛОГРАФСКА ЛАБОРАТОРИЈА119.984,71 RSD
МЕХАНИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА461.701,17 RSD
6 КВ КОНДАЗАТОРСКО ПОСТРОЈЕЊЕ42.390.250,15 RSD
ВИСОКОНАПОНСКО ПОСТРОЈЕЊЕ38.039.953,19 RSD
ВИНКЛЕРСКА РАДИОНИЦА41.754,68 RSD
ЕЛЕКТРО РАДИОНИЦА12.478,33 RSD
АКЦЕЛЕРАТОРСКА БАТЕРИЈА132.703,29 RSD

Документа

Нема доступних докумената.Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014