Последње освежавање базе података: 16.07.2018 - 16:32


Основне информације

Назив: Треће јавно надметање
Место: Београд
Датум отварања: 27.02.2018
Број артикала за продају: 2
Број продатих артикала: 2
Статус продаје: ЗАВРШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: 7.Ст-66/2016
Име компаније: ФАБРИКА ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА
Процењена вредност: 444.667.828,00 RSD


Целина бр.1.
Списак имовинеПроцењена вредност: 444.667.828,00 RSD
JUGO FLORIDA48.934,01 RSD
Хидраулична преса-Ексцентар растер 70 тона "ЈЕЛШИНГРАД"9.688.933,07 RSD
Електроиндукциона пећ "RUS"6.981.903,89 RSD
Кат.парцела 3925/10,00 RSD
Кат.парцела 3926/10,00 RSD
Кат.парцела 39270,00 RSD
Кат.парцела 39280,00 RSD
Кат.парцела 3925/40,00 RSD
Помоћна зграда-испаривачка и гасна станица0,00 RSD
Портирница,неукњижени објекти изграђени на туђем земљишту и објекти који се процењују као опрема0,00 RSD
Управна зграда11.426.476,84 RSD
Котларница2.588.401,73 RSD
Резервоари за мазут1.058.528,99 RSD
Раднички ресторан176.151,00 RSD
Производна хала 1.164.883.545,47 RSD
Производна хала бр.236.237.123,48 RSD
Аутоматско и гас-генераторско постројење2.582.875,45 RSD
Црпна станица2.226.224,85 RSD
Куле за хлађење воде261.710,48 RSD
Столарска радионица437.246,54 RSD
Надстрешница188.046,86 RSD
Складиште уља и мазива110.212,43 RSD
Боксови за отпад0,00 RSD
Постројење за пречишћавање воде432.041,60 RSD
Свињац0,00 RSD
Зграда за пречишћавање отпадне воде-неутрализација са складиштем за креч122.824,35 RSD
Постројење за пречишћавање воде-Таложник за киселе воде166.586,03 RSD
Постројење за пречишћавање воде-Цепање-Раслојавање емулзије18.735,20 RSD
Резервоар за отпадне воде-емулзију12.491,22 RSD
Киселинска станица403.871,92 RSD
Стражарница19.356,66 RSD
Тунел-веза између производне хале 1. и производне хале 2.1.129.586,06 RSD
Амонијачна станица154.572,74 RSD
Надстрешница уз објекат бр.7519.325,18 RSD
Магацин за фосфор57.837,96 RSD
Радионица и мазутара334.724,26 RSD
Кућица камионске колске ваге42.692,38 RSD
Анекс котларнице659.627,26 RSD
Гасна станица са резервоарима за ТНГ244.929,96 RSD
Стражара и објекти нискоградње и инфраструктуре (ОНИ) у комплексу47.566,01 RSD
Резервоари за гас108.033,76 RSD
Магацин-ресторана-мензе89.393,42 RSD
Кућица за железничку вагу32.470,26 RSD
Железничка пруга на кат.парцели 3927 и 3925/1560.139,94 RSD
ЛИВНИЦА (опрема)15.580.587,32 RSD
ВАЉАОНИЦА 1. (опрема)33.320.795,40 RSD
ВАЉАОНИЦА 2 (опрема)1.739.764,40 RSD
МАШИНСКА РАДИОНИЦА1.554.564,48 RSD
ФИНАЛИЗАЦИЈА1.199.395,18 RSD
ЦРПНА СТАНИЦА825.786,79 RSD
ГАСНА СТАНИЦА2.004.336,86 RSD
КОМПРЕСОРСКА СТАНИЦА2.846.158,34 RSD
ХЕМИЈСКА ЛАБОРАТОРИЈА461.799,21 RSD
МЕТАЛОГРАФСКА ЛАБОРАТОРИЈА100.216,84 RSD
МЕХАНИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА385.634,41 RSD
6 КВ КОНДАЗАТОРСКО ПОСТРОЈЕЊЕ35.406.319,39 RSD
ВИСОКОНАПОНСКО ПОСТРОЈЕЊЕ31.772.747,92 RSD
ВИНКЛЕРСКА РАДИОНИЦА34.875,46 RSD
ЕЛЕКТРО РАДИОНИЦА10.422,49 RSD
АКЦЕЛЕРАТОРСКА БАТЕРИЈА110.839,99 RSD
Целина бр.1
Датум уговора о продаји: 02.03.2018
ЈАБЛАНОВИЦА ДОО - 133.400.130,00
Процењена вредност: 444.667.828,00 RSD
JUGO FLORIDA48.934,01 RSD
Хидраулична преса-Ексцентар растер 70 тона "ЈЕЛШИНГРАД"9.688.933,07 RSD
Електроиндукциона пећ "RUS"6.981.903,89 RSD
Кат.парцела 3925/10,00 RSD
Кат.парцела 3926/10,00 RSD
Кат.парцела 39270,00 RSD
Кат.парцела 39280,00 RSD
Кат.парцела 3925/40,00 RSD
Помоћна зграда-испаривачка и гасна станица0,00 RSD
Портирница,неукњижени објекти изграђени на туђем земљишту и објекти који се процењују као опрема0,00 RSD
Управна зграда11.426.476,84 RSD
Котларница2.588.401,73 RSD
Резервоари за мазут1.058.528,99 RSD
Раднички ресторан176.151,00 RSD
Производна хала 1.164.883.545,47 RSD
Производна хала бр.236.237.123,48 RSD
Аутоматско и гас-генераторско постројење2.582.875,45 RSD
Црпна станица2.226.224,85 RSD
Куле за хлађење воде261.710,48 RSD
Столарска радионица437.246,54 RSD
Надстрешница188.046,86 RSD
Складиште уља и мазива110.212,43 RSD
Боксови за отпад0,00 RSD
Постројење за пречишћавање воде432.041,60 RSD
Свињац0,00 RSD
Зграда за пречишћавање отпадне воде-неутрализација са складиштем за креч122.824,35 RSD
Постројење за пречишћавање воде-Таложник за киселе воде166.586,03 RSD
Постројење за пречишћавање воде-Цепање-Раслојавање емулзије18.735,20 RSD
Резервоар за отпадне воде-емулзију12.491,22 RSD
Киселинска станица403.871,92 RSD
Стражарница19.356,66 RSD
Тунел-веза између производне хале 1. и производне хале 2.1.129.586,06 RSD
Амонијачна станица154.572,74 RSD
Надстрешница уз објекат бр.7519.325,18 RSD
Магацин за фосфор57.837,96 RSD
Радионица и мазутара334.724,26 RSD
Кућица камионске колске ваге42.692,38 RSD
Анекс котларнице659.627,26 RSD
Гасна станица са резервоарима за ТНГ244.929,96 RSD
Стражара и објекти нискоградње и инфраструктуре (ОНИ) у комплексу47.566,01 RSD
Резервоари за гас108.033,76 RSD
Магацин-ресторана-мензе89.393,42 RSD
Кућица за железничку вагу32.470,26 RSD
Железничка пруга на кат.парцели 3927 и 3925/1560.139,94 RSD
ЛИВНИЦА (опрема)15.580.587,32 RSD
ВАЉАОНИЦА 1. (опрема)33.320.795,40 RSD
ВАЉАОНИЦА 2 (опрема)1.739.764,40 RSD
МАШИНСКА РАДИОНИЦА1.554.564,48 RSD
ФИНАЛИЗАЦИЈА1.199.395,18 RSD
ЦРПНА СТАНИЦА825.786,79 RSD
ГАСНА СТАНИЦА2.004.336,86 RSD
КОМПРЕСОРСКА СТАНИЦА2.846.158,34 RSD
ХЕМИЈСКА ЛАБОРАТОРИЈА461.799,21 RSD
МЕТАЛОГРАФСКА ЛАБОРАТОРИЈА100.216,84 RSD
МЕХАНИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА385.634,41 RSD
6 КВ КОНДАЗАТОРСКО ПОСТРОЈЕЊЕ35.406.319,39 RSD
ВИСОКОНАПОНСКО ПОСТРОЈЕЊЕ31.772.747,92 RSD
ВИНКЛЕРСКА РАДИОНИЦА34.875,46 RSD
ЕЛЕКТРО РАДИОНИЦА10.422,49 RSD
АКЦЕЛЕРАТОРСКА БАТЕРИЈА110.839,99 RSD
објекти нискоградње и инфраструктуре у комплексу45.683.573,87 RSD
неукњижени објекти изграђени на туђем земљишту кп.5960,кп.59072,кп.3925/212.029.361,40 RSD
резервни делови ,шљака,отпад,траке15.547.527,01 RSD
Целина бр.1
Датум уговора о продаји: 02.03.2018
ЈАБЛАНОВИЦА ДОО - 128.735.873,85
Процењена вредност: 429.120.300,99 RSD
JUGO FLORIDA48.934,01 RSD
Хидраулична преса-Ексцентар растер 70 тона "ЈЕЛШИНГРАД"9.688.933,07 RSD
Електроиндукциона пећ "RUS"6.981.903,89 RSD
Кат.парцела 3925/10,00 RSD
Кат.парцела 3926/10,00 RSD
Кат.парцела 39270,00 RSD
Кат.парцела 39280,00 RSD
Кат.парцела 3925/40,00 RSD
Помоћна зграда-испаривачка и гасна станица0,00 RSD
Портирница,неукњижени објекти изграђени на туђем земљишту и објекти који се процењују као опрема0,00 RSD
Управна зграда11.426.476,84 RSD
Котларница2.588.401,73 RSD
Резервоари за мазут1.058.528,99 RSD
Раднички ресторан176.151,00 RSD
Производна хала 1.164.883.545,47 RSD
Производна хала бр.236.237.123,48 RSD
Аутоматско и гас-генераторско постројење2.582.875,45 RSD
Црпна станица2.226.224,85 RSD
Куле за хлађење воде261.710,48 RSD
Столарска радионица437.246,54 RSD
Надстрешница188.046,86 RSD
Складиште уља и мазива110.212,43 RSD
Боксови за отпад0,00 RSD
Постројење за пречишћавање воде432.041,60 RSD
Свињац0,00 RSD
Зграда за пречишћавање отпадне воде-неутрализација са складиштем за креч122.824,35 RSD
Постројење за пречишћавање воде-Таложник за киселе воде166.586,03 RSD
Постројење за пречишћавање воде-Цепање-Раслојавање емулзије18.735,20 RSD
Резервоар за отпадне воде-емулзију12.491,22 RSD
Киселинска станица403.871,92 RSD
Стражарница19.356,66 RSD
Тунел-веза између производне хале 1. и производне хале 2.1.129.586,06 RSD
Амонијачна станица154.572,74 RSD
Надстрешница уз објекат бр.7519.325,18 RSD
Магацин за фосфор57.837,96 RSD
Радионица и мазутара334.724,26 RSD
Кућица камионске колске ваге42.692,38 RSD
Анекс котларнице659.627,26 RSD
Гасна станица са резервоарима за ТНГ244.929,96 RSD
Стражара и објекти нискоградње и инфраструктуре (ОНИ) у комплексу47.566,01 RSD
Резервоари за гас108.033,76 RSD
Магацин-ресторана-мензе89.393,42 RSD
Кућица за железничку вагу32.470,26 RSD
Железничка пруга на кат.парцели 3927 и 3925/1560.139,94 RSD
ЛИВНИЦА (опрема)15.580.587,32 RSD
ВАЉАОНИЦА 1. (опрема)33.320.795,40 RSD
ВАЉАОНИЦА 2 (опрема)1.739.764,40 RSD
МАШИНСКА РАДИОНИЦА1.554.564,48 RSD
ФИНАЛИЗАЦИЈА1.199.395,18 RSD
ЦРПНА СТАНИЦА825.786,79 RSD
ГАСНА СТАНИЦА2.004.336,86 RSD
КОМПРЕСОРСКА СТАНИЦА2.846.158,34 RSD
ХЕМИЈСКА ЛАБОРАТОРИЈА461.799,21 RSD
МЕТАЛОГРАФСКА ЛАБОРАТОРИЈА100.216,84 RSD
МЕХАНИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА385.634,41 RSD
6 КВ КОНДАЗАТОРСКО ПОСТРОЈЕЊЕ35.406.319,39 RSD
ВИСОКОНАПОНСКО ПОСТРОЈЕЊЕ31.772.747,92 RSD
ВИНКЛЕРСКА РАДИОНИЦА34.875,46 RSD
ЕЛЕКТРО РАДИОНИЦА10.422,49 RSD
АКЦЕЛЕРАТОРСКА БАТЕРИЈА110.839,99 RSD
објекти нискоградње и инфраструктуре у комплексу45.683.573,87 RSD
неукњижени објекти изграђени на туђем земљишту кп.5960,кп.59072,кп.3925/212.029.361,40 RSD

Документа

Нема доступних докумената.Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014