Последње освежавање базе података: 19.11.2017 - 23:44


Основне информације

Назив: Друго јавно надметање
Место: Београд
Датум отварања: 28.11.2017
Број артикала за продају: 1
Број продатих артикала: 0
Статус продаје: ОГЛАШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: 7.Ст-66/2016
Име компаније: ФАБРИКА ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА
Процењена вредност: 444.667.828,00 RSD


Целина бр.1
Списак имовинеПроцењена вредност: 444.667.828,00 RSD
JUGO FLORIDA0,00 RSD
Хидраулична преса-Ексцентар растер 70 тона "ЈЕЛШИНГРАД"11.601.613,04 RSD
Електроиндукциона пећ "RUS"8.360.192,67 RSD
Кат.парцела 3925/10,00 RSD
Кат.парцела 3926/10,00 RSD
Кат.парцела 39270,00 RSD
Кат.парцела 39280,00 RSD
Кат.парцела 3925/40,00 RSD
Помоћна зграда-испаривачка и гасна станица0,00 RSD
Портирница,неукњижени објекти изграђени на туђем земљишту и објекти који се процењују као опрема0,00 RSD
Управна зграда13.682.163,12 RSD
Котларница3.099.374,83 RSD
Резервоари за мазут1.267.491,85 RSD
Раднички ресторан210.924,75 RSD
Производна хала 1.197.432.996,74 RSD
Производна хала бр.243.390.648,00 RSD
Аутоматско и гас-генераторско постројење3.092.757,61 RSD
Црпна станица2.665.701,07 RSD
Куле за хлађење воде313.374,41 RSD
Столарска радионица523.562,83 RSD
Надстрешница225.168,95 RSD
Складиште уља и мазива131.969,32 RSD
Боксови за отпад0,00 RSD
Постројење за пречишћавање воде517.330,38 RSD
Свињац0,00 RSD
Зграда за пречишћавање отпадне воде-неутрализација са складиштем за креч147.070,95 RSD
Постројење за пречишћавање воде-Таложник за киселе воде199.471,57 RSD
Постројење за пречишћавање воде-Цепање-Раслојавање емулзије22.433,69 RSD
Резервоар за отпадне воде-емулзију14.957,10 RSD
Киселинска станица483.599,76 RSD
Стражарница23.177,84 RSD
Тунел-веза између производне хале 1. и производне хале 2.1.352.576,20 RSD
Амонијачна станица185.086,74 RSD
Надстрешница уз објекат бр.7621.844,51 RSD
Магацин за фосфор69.255,67 RSD
Радионица и мазутара400.801,75 RSD
Кућица камионске колске ваге51.120,22 RSD
Анекс котларнице789.843,44 RSD
Гасна станица са резервоарима за ТНГ293.281,28 RSD
Стражара и објекти нискоградње и инфраструктуре (ОНИ) у комплексу56.955,95 RSD
Резервоари за гас129.360,56 RSD
Магацин-ресторана-мензе107.040,47 RSD
Кућица за железничку вагу38.880,17 RSD
Железничка пруга на кат.парцели 3927 и 3925/1670.716,46 RSD
ЛИВНИЦА (опрема)18.656.331,27 RSD
ВАЉАОНИЦА 1. (опрема)39.898.611,30 RSD
ВАЉАОНИЦА 2 (опрема)2.083.209,07 RSD
МАШИНСКА РАДИОНИЦА1.861.449,09 RSD
ФИНАЛИЗАЦИЈА1.436.166,26 RSD
ЦРПНА СТАНИЦА988.804,31 RSD
ГАСНА СТАНИЦА2.400.010,45 RSD
КОМПРЕСОРСКА СТАНИЦА3.408.014,85 RSD
ХЕМИЈСКА ЛАБОРАТОРИЈА552.962,41 RSD
МЕТАЛОГРАФСКА ЛАБОРАТОРИЈА120.000,52 RSD
МЕХАНИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА461.762,01 RSD
6 КВ КОНДАЗАТОРСКО ПОСТРОЈЕЊЕ42.395.835,93 RSD
ВИСОКОНАПОНСКО ПОСТРОЈЕЊЕ38.044.965,72 RSD
ВИНКЛЕРСКА РАДИОНИЦА41.760,18 RSD
ЕЛЕКТРО РАДИОНИЦА12.479,98 RSD
АКЦЕЛЕРАТОРСКА БАТЕРИЈА132.720,77 RSD

Документа

Нема доступних докумената.Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014