Последње освежавање базе података: 22.08.2017 - 22:21


Основне информације

Назив: Треће јавно надметање
Место: Београд
Датум отварања: 03.08.2017
Број артикала за продају: 1
Број продатих артикала: 0
Статус продаје: ОГЛАШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: III Ст.41/2009
Име компаније: ЗЕЛЕ ВЕЉКОВИЋ
Процењена вредност: 84.057.232,00 RSD


Целина 1
Датум отказивања: 29.07.2017
Отказана продаја имовине због постојања захтева за враћање одузете имовине односно обештећење наследника бивших власника у складу са Законом о враћању одузете имовине и обештећењу.
Списак имовинеПроцењена вредност: 84.057.232,00 RSD
Управна зграда4.115.042,49 RSD
Производна хала и магацин43.011.021,00 RSD
Менза11.214.409,49 RSD
Трафостаница и компресорска подстаница1.913.653,08 RSD
Портирница, амбуланта и продавница3.691.751,33 RSD
Помоћна зграда1.486.867,14 RSD
Магацин боја и хемикалија1.864.726,26 RSD
Помоћна зграда - магацин225.889,43 RSD
Помоћна зграда - стакленик276.404,79 RSD
Стара менза и магацин8.570.137,01 RSD
Машинска радионица и амбуланта1.913.653,08 RSD
Земљиште под објектима0,00 RSD
Земљиште уз зграду - објекат0,00 RSD
Земљиште под зградом0,00 RSD
Земљиште под зградом0,00 RSD
Земљиште уз зграду - објекат0,00 RSD
Земљиште под зградом0,00 RSD
Земљиште уз зграду - објекат0,00 RSD
Пашњак 4. класе0,00 RSD
Пашњак 3. класе0,00 RSD
Пашњак 3. класе0,00 RSD
"Агробанка" АД Београд35.265,44 RSD
"АИК Банка" АД Београд8.472,18 RSD
"Конзорцијум" у ликвидацији Лесковац0,00 RSD
Чарапе мушке, женске и дечије3.885.169,23 RSD
Чарапе за отпис0,00 RSD
Памук, полиамид и малон9.531,20 RSD
Ринглице12.091,92 RSD
Неспарена чарапа467,03 RSD
Роба у продавници78.824,29 RSD
Сировина у магацину сировина1.263.089,19 RSD
Сировина у одељењу дораде416.575,69 RSD
Мушке чарапе у погону дораде11.002,18 RSD
Чарапе у погону дораде 217.571,72 RSD
Сировина у женској гардероби35.616,82 RSD
ПА 22х1, 33х1, 44х2, 78х2, 33х2, ликра, свила и ринглице0,00 RSD

Документа

Нема доступних докумената.Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014