Последње освежавање базе података: 14.11.2018 - 14:59


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ВОДОПРИВРЕДУ И ПУТЕВЕ
Место: Лозница
Датум објаве огласа: 13.07.2018
Датум продаје: 13.08.2018
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 21.715.900,96

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје Имовинска целина 1: Покретна имовина која се састоји од: -Постројења за дробљење и сепарацију шљунка, са залихама грађевинског материјала, све на локацији Липнички шор у Лозници. -Транспортних средстава, грађевинске механизације, остале опреме, резервних делова, намештаја и канцеларијске опреме, ситног инвентара, залиха материјала, гума у употреби и горива и мазива, која се налазе на адреси ул.Кланичка бб у Лозници. Предметна имовина је ближе описана и побројана у спецификацији продајног документа. Јавно надметање одржаће се дана 13.08.2018. године у 11 часова на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника – Центар за стечај Београд, Теразије 23, III спрат, „Симпо сала“. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања,а завршава се 15 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 09:00 до 10:45, на истој адреси.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Повереник Јасмина Марјановић и Ранковић Добривоје
Контакт телефон: 064 4390 595 и 064 8594 578
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014