Последње освежавање базе података: 14.11.2018 - 14:59


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ФАБРИКА УЉА ДУНАВКА
Место: Београд
Датум објаве огласа: 03.07.2018
Датум продаје: 10.08.2018
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 0,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Продаја стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда.Стечајни дужник: Фабрика уља "Дунавка" доо Београд - у стечају, са седиштем у Београду, Земун, ул. Батајнички друм бр.4, матични број: 07241887, ПИБ 101365136 - КАО ПРАВНО ЛИЦЕ. Имовина стечајног дужника као правног лица налази се на више локација у Великом Градишту и Стигу. Јавно отварање понуда одржаће се дана: 10.08.2018.године у 14,15 часова, у канцеларији стечајног управника у Београду, Трг Републике 3/ III спрат, у присуству комисије за отварање понуда. Позивају се сви понуђачи као и чланови Одбора поверилаца стечајног дужника да присуствују јавном отварању понуда.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Михајловић Зорица, стечајни управник и сарадник стечајног управника: Радован Миљковић
Контакт телефон: +381 64/ 8549-727; +381 063/7810-480
Контакт е-маил: pravnodobro@gmail.com и radovan1004@gmail.com
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014