Последње освежавање базе података: 22.10.2018 - 20:17


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: Кибернетски Центар
Место: Панчево
Датум објаве огласа: 16.05.2018
Датум продаје: 21.06.2018
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 14.193.690,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје је непокретна и покретна имовина : непокретна имовина: - Зграда пословних услуга –Кибернетски центар укупне површине 1.700,00 м2, зграда је спратна са основом од 1011 м2- приватна својина - Зграда пословних услуга-Објекат претварачко-стабилизаторске групе укупне површине 62,00 м2, приватна својина, Покретна имовина: –школска табла – ком 2, компресор клипни – ком 1, мокри филтер-скрибер - ком 1, котао топловодни TK90 – ком 2, компресор расхладни – ком 2, компресор клипни расхладни – ком 6 АД «ХИП Кибернетски центар» у стечају је носилац права коришћења градског грађевинског земљишта, на парцелама уписане у ЛН 17658 К.О. Панчево и то: -кат.парцела 15584/1, површине 62м2, земљиште под зградом-објектом -кат. парцела 15584/1 површине 43м2 земљиште уз зграду-објекат -кат. парцела 15606/1, пчовршине1011м2, земљиште под зградом-објектом -кат. парцела 15606/1, површине 2855м2, земљиште уз зграду-објекат. Куповином имовине стечајног дужника купцу се преноси право коришћења на горе наведеним парцелама. Јавно надметање ће се одржати дана 21.06.2018. године у 11 часова на адреси: Цара Лазара бр. 15 Панчево . Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања, а завршава се 15 минута пре почетка јавног надметања, односно од 09.00 часова до 10.45 часова на истој адреси.

Контакт подаци

Овлашћено лице: стечајни управник Петар Ђорђевић
Контакт телефон: 063 368 285
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014