Последње освежавање базе података: 22.01.2019 - 3:27


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: TREND CAR
Место: Београд
Датум објаве огласа: 13.04.2018
Датум продаје: 16.05.2018
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 7.321.465,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје је 100% удео стечајног дужника у  привредном друштву „AST TREND“ доо Београд a који чини непокретност површине 334 квм. изграђена на кат. парцели број 10024/3 уписана у лист непокретности бр. 1584 К.О. Земун као објекат број 45. Објекат је приземни,  налази се у оквиру пословног комплекса и то иза објекта уписаног као бр. 3. на кат. парц. бр. 10024/3. К.О. Земун, гледано са улице Цара Душана  и као десни део објекта бр. 1., гледано са улице Цара Душана. Објекат се налази на регулационој линији према прилазној саобраћајници која води ка Пупиновом мосту. Јавно надметање одржаће се дана 16.05.2018. године у 12,00 часова на следећој адреси: Београд, Бранков бр. 28/IV. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 10,00 до 11,50 часова, на истој адреси.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник, Жарко Вујачић
Контакт телефон: 063/463-113
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014