Последње освежавање базе података: 23.09.2018 - 11:37


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: БИЉЕМЕРКАНТ
Место: Бачка Паланка
Датум објаве огласа: 12.04.2018
Датум продаје: 14.05.2018
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 140.695.000,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

ПАКЕТ БРОЈ 1 1. Врбица, Иве Лоле Рибара 12 (ЛН 608 кат. пар.212/1 КО Врбица) 2. Српска Црња, Партизанска 54, (ЛН 3258, кат. пар.2853 КО Српска.Црња) са опремом према спецификацији 3. Нови Бечеј,Жарка Зрењанина број 2 (ЛН 992, кат. пар.5630 К.О. Нови Бечеј) са опремом према спецификацији 4. 3279/10000 идеалних делова непокретности у Руском Селу, Младена Стојановића 50 (ЛН 252, кат. парц. 1962 К.О. Руско Село) Отварање понуда одржаће се дана 14.05.2018. у 12:15 часова (15 минута по истеку времена за предају понуда) на адреси: Петроварадин, Прерадовићева 40, у присуству комисије формиране одлуком стечајног управника, представника понуђача и одбора поверилаца. Ако отварању понуда присуствује понуђач лично, потребно је да исти поседује и пружи на увид важећу личну карту или пасош. У случају да понуђача заступа овлашћено лице потребно је да исто лице приложи оригинал пуномоћја за заступање на јавном отварању писмених понуда.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Радмила Лукач, стечајни управник
Контакт телефон: 063/7399-542
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014