Последње освежавање базе података: 23.09.2018 - 12:48


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ЖЕЛВОЗ ЗР
Место: Смедерево
Датум објаве огласа: 11.04.2018
Датум продаје: 15.05.2018
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 4.911.064,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје: Целина бр. 1 коју чини: - Опрема-машине и то:машине и уређаји намењени машинској обради метала, машине за обраду дрвета, машине за тапетарску радионицу, машине за сито штампу, машине за ткачку радионицу, уређај за пречишћавање отпадних вода, машина за испитивање одбојника, канцеларијска опрема и намештај, а све према спецификацији у продајној документацији; - Залихе материјала и то: цеви-округлe, квадратнe, правоугаонe, пуно гвожђе, лимови разних димензија, челик, прохром, поцинкована трака и жица, разна платна, резервни делови, алат и инвентар и разна шрафовска роба, а све према спецификацији у продајној документацији; - Залихе готових производа и робе и то: санитарија, прекидачи, сијалична грла, ручне, механизми за клупе, цевни наставци и др, а све према спецификацији у продајној документацији; - Монтажни објекти: грађевински контејнери за потребе смештаја, силос за трину, настрешница од металне конструкције, метална ограда, а све према спецификацији у продајној документацији; - Теретно возило – FIAT DUCATO FURGON L3H2 2,3MJTD, нов,нерегистровано,година производње: 2012, број мотора: FIAE348ID.A1041714470, број шасије: ZFA25000002316606, снага: 96 kw. Јавно надметање одржаће се дана 15.05.2018. године у 11:00 часова на следећој адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд, Ул. Теразије бр. 23, III спрат, сала 301. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања, а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 09:00 до 10:50 часова, на истој адреси.

Контакт подаци

Овлашћено лице: повереник Станислав Здравковић
Контакт телефон: 064/ 181 56 54
Контакт е-маил: stanislavz@mts.rs
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014