Последње освежавање базе података: 18.07.2018 - 1:23


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ЏЛС
Место: Нови Сад
Датум објаве огласа: 28.12.2017
Датум продаје: 09.02.2018
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 1.961.398,82

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје: Породична стамбена зграда, Новибечекски пут 18, Бечеј, површине 154м2 број зграде 1, саграђена на парцели број 24983, објекат преузет из земљишних књига, приземље, својина приватна 1/1, уписано у лист непокретности број 21 КО Бечеј. Јавно надметање одржаће се дана 09.02.2018.. године у 15,00 часова на следећој адреси: Нови Сад, Народног Фронта 73, Пословни центар Атријум, АГЕНЦИЈА АССИСТ. Регистрација учесника почиње 30 минута пре почетка јавног надметања а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 14,20 до 14,50 часова, на истој адреси.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник, Јасмина Машуловић
Контакт телефон: 063/649-365
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014