Последње освежавање базе података: 13.11.2019 11:25


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ПРОМЕТ - У СТЕЧАЈУ
Место: Вршац
Датум објаве огласа: 31.08.2019
Датум продаје: 16.10.2019
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 1.713.897,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Пословни простор-четири просторије трговине, бр. посебног дела 1, површине 170,00м2 у приземљу стамбено - пословне зграде, зграда бр.1 (Пр) у Јасенову, ул. Лењинова бр.10, изграђен на КП 31 КО Јасеново и припадајући део КП 31 у обиму удела 170/1935, све уписано у лист непокретности бр.1412 КО Јасеново. Саставни део предмета продаје је припадајућа опрема према списку у продајној документацији. Јавно отварање понуда одржаће се дана 16.10.2019. године у 11:00 часова (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд, Теразије 23, III спрат, сала 301, у присуству комисије за отварање понуда. Позивају се понуђачи, као и чланови одбора поверилаца да присуствују отварању понуда. Отварању понуда приступиће се и ако чланови одбора поверилаца или неко од понуђача не присуствује продаји.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Повереник Глигорић Мирослав
Контакт телефон: 063/86 83 068
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014