Последње освежавање базе података: 26.05.2019 07:13


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: BIG-BULL
Место: Бачинци
Датум објаве огласа: 28.11.2018
Датум продаје: 29.12.2018
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 54.932.957,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје представљају две имовинске целине које се продају као јединствени пакет: 1. Грађевински објекат спратности Пр+ 2 у улици Сремска 36 у Бачинцими саграђен на земљишту под парцелом број 470/2 која је уписана у Лист непокретности 1537 К.О. Бачинци, начин коришћења: пословна згарда за коју није утврђена делатност у нарави-Управна зграда са продавницом готових производа. Правни статус објекта: Објекат има одобрење за употребу. Носилац права на објекту: Компанија Биг Булл доо у стечају Сремска 36 Бачинци. Врста права: својина. Облик својине:Приватна. Обим удела 1/1 Процењена вредност 54.829.453,00 дин, 2. Земљиште у грађевинском реону под парцелом број 470/2 улица Сремска у Бачинцима уписана у Лист непокретности број 1537 К.О. Бачинци, укупне површине 1885м2 од чега је 513 м2 земљиште под зградом – објектом, 500м2 земљиште уз зграду- објекат и 872м2 њива 2. класе Носилац права на земљишту: Компанија Биг Булл доо у стечају , Бачинци Сремска 36 . Врста права : својина. Облик својине : приватна. Обим удела 1/1 Процењена вредност 1.003.504,00 дин. Јавно надметање одржаће се дана 29 децембра 2018 ( субота) у 11,00 часова на адреси: Бачинци, /Општина Шид/ Ул. Сремска 36 Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања односно у периоду од 10,00 до 11,45 часова.

Контакт подаци

Овлашћено лице: стечајни управник Борислав Зоран
Контакт телефон: 060/752-98-10
Контакт е-маил: zoranmborislav@yahoo.com
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014