Последње освежавање базе података: 14.10.2018 - 14:41


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: WESTERN STYLE
Место: Ивањица
Датум објаве огласа: 11.10.2018
Датум продаје: 16.11.2018
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 16.569.341,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје : Целина 1 коју чини. -Објекат угоститељства Ресторан „Водопад“,улица Венијамина Маринковића бб, Ивањица, изграђен на кат.парцели 1377/2 КО Ивањица као зграда број 1 и то приземље нето површине 201,87 м2 и галерија нето површине 35,45 м2 у листу непокретности број 3171 уписан као зграда број 1 површина земљишта под објектом 139 м2, -објекат је изграђен на кат.парцели број 1377/2 површине 5а 05 м2 која је својина Републике Србије са правом коришћења у корист продавца које се у складу са законом преноси на купца објекта Својинска и права коришћења су уписана у Листу непокретности 3171 КО Ивањица . -Заједно са објектом продаје се опрема по спецификацији из елабората о процени. Јавно надметање одржаће се дана 16.11.2018 године у 12.00 часова на следећој адреси: Управа стечајног дужника "WESTERN STYLE" ад у стечају ул.Милинка Кушића 41, Ивањица Регистрација учесника почиње у 10.00 ,а завршава се 11.50, на истој адреси.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник Нешковић Милић
Контакт телефон: 063/285-617
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014