Последње освежавање базе података: 18.03.2019 - 3:43


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ЗАШТИТА
Место: Бор
Датум објаве огласа: 12.10.2018
Датум продаје: 20.11.2018
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 771.356,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје : ПОКРЕТНА И НЕПОКРЕТНА ИМОВИНА КАО ЦЕЛИНА, и то:  Гаража, постојећа на к.п. бр 243 КО Бор I, ул. Кестенова, уписана у лист непокретности бр. 450 КО Бор I као број зграде 1, приземна, површине 20 м2, врста права: својина, облик својине: друштвена у корист стечајног дужника, обим удела 1/1, са правним статусом објекта: „објекат има одобрење за градњу“ и „за објекат није издата употребна дозвола“;  покретна имовина према спецификацији из Продајне документације: Опрема за видео надзор, канцеларијска опрема и инвентар, као и стражарске кућице; Јавно надметање одржаће се дана 20.11.2018. године у 11:00 часова на следећој адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај, Теразије бр. 23, Београд, III спрат. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања, а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 09:00 до 10:50 часова, на истој адреси.

Контакт подаци

Овлашћено лице: повереник Саша Симић
Контакт телефон: 064/820-19-23
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014