Последње освежавање базе података: 18.03.2019 - 3:43


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. Шабац
Место: Лозница
Датум објаве огласа: 05.10.2018
Датум продаје: 09.11.2018
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 1.175.653,35

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје је имовина као целина коју чине: катастарске парцеле 508/3 и 508/4 КО Зајача, оловна и антимонска шљака које чине депонију шљаке која се налази на катастарским парцелама 506, 508/3 и 508/4 КО Зајача. Јавно надметање ће се одржати 09.11.2018.године у 12 часова на адреси Привредног суда у Ваљеву, Карађорђева 48 А. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања односно од 10:00 до 11:50 часова на истој адреси.

Контакт подаци

Овлашћено лице: стечајни управник Драгица Марковић
Контакт телефон: 064/305-5884
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014