Последње освежавање базе података: 14.10.2018 - 14:41


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ХТП ФОНТАНА
Место: Врњачка Бања
Датум објаве огласа: 08.10.2018
Датум продаје: 09.11.2018
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 0,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Имовину која се продаје погледајте детаљније у тексту огласа. Јавно отварање понуда одржаће се дана 09.11.2018. године у 12:00 часова (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: Агенције за лиценцирање стечајних управника, Београд, Теразије 23, III спрат, у присуству комисије за отварање понуда. Позивају се понуђачи, као и чланови одбора поверилаца да присуствују отварању понуда.Отварању понуда приступиће се и ако чланови одбора поверилаца или неко од понуђача не присуствује продаји.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Повереник Жељко Ивановић
Контакт телефон: 066/217 500
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014