Последње освежавање базе података: 18.03.2019 - 3:43


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: BRAVO S&S
Место: Лозница
Датум објаве огласа: 21.09.2018
Датум продаје: 30.11.2018
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 0,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Имовину која се продаје погледајте детаљније у тексту огласа. Продаја се врши методом непосредне погодбе , тако што сва заинтересована лица достављају понуду у писаном облику на адресу стечајног управника 14000 Ваљево ул. Филипа Кљајића бр. 21. Разматрање достављених понуда вршиће се одмах по пријему. Понуђач који је писаном понудом , или у накнадно обављеним директним преговорима поднео најповољнију понуду , биће позван да положи капару у висини 10% од висине његове понуде , а затим потпише Предуговор уговора о купопродаји. Стечајни управник задржава право да не прихвати ни једну од достављених понуда. Оглас важи до коначне продаје, односно до опозива истог.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник : Душица Ковачевић
Контакт телефон: 063/295-191
Контакт е-маил: euro.zvezda@gmail.com
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014