.
петак,05.08.22 Panorama sud

XXVIII традиционално саветовање привредних судова у Републици Србији

Привредни апелациони суд организује XXVIII традиционално саветовање привредних судова у Републици Србији, које ће се одржати од 6. до 9. септембра 2022. године на Златибору у Конгресном центру Хотела „Мона“.

Циљ овог саветовања је расправа и дискусија о најактуелнијим и најспорнијим питањима из области стечаја, приватизације, извршног поступка, сета правосудних закона, Закона о привредним друштвима, Закона о парничном поступку, грађанског права, као и материје привредних преступа.

Информације о Агенди и Радном материјалу саветовања можете добити на интернет страни Привредног апелационог суда www.pa.sud.rs.


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik