Последње освежавање базе података: 06.06.2023 05:38
четвртак,04.06.15 13v

Усмени део испита за стечајне управника у мајском испитном року 2015. године

Усмени део испита биће одржан дана 5. јуна 2015. године (петак) у терминима од 12.00 и 16.00 часова, у просторијама Агенције, Кнеза Михаила 1-3, Београд, III спрат.

Усмени део стручног испита обухвата решавање једног хипотетичког случаја и његово презентовање Комисији. На усменом делу стручног испита, Комисија проверава да ли резултати које кандидати остваре на писменом делу испита, правилно одражавају њихово практично познавање стечајног поступка.

Кандидатима који полажу усмени део испита, Агенција обезбеђује коришћење текста Закона о стечају и ручног калкулатора.

На захтев кандидата, председник Комисије може одложити полагање усменог дела испита, ако је кандидат због болести или других оправданих разлога, спречен да полаже испит. Накнада за одлагање дела испита, износи 7.000 динара.

Кандидат који не положи усмени део испита има право да поново полаже усмени део испита, који ће бити одржан у наредном испитном року, уз признавање већ положеног писменог дела.

Сматраће се да је кандидат који је положио писмени испит а није дошао на полагање усменог дела испита или на обуку за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање, одустао од полагања испита у целини, а резултати писменог дела испита биће поништени.

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014