Последње освежавање базе података: 09.06.2023 10:46


Стечајни поступци

Агенција за лиценцирање стечајних управника у сврху информисања јавности на свом порталу објављује податке и документацију о стечајним дужницима и току стечајног поступка које достављају стечајни управници путем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање ЕРС. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Од: До:

Број резултата претраге: 7.527


Датум отварања: 30.11.2009

АД "СВЕТЛОСТ" УСЛЛУЖНО, ПРОИЗВОДНО И ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ, КУЛА, ЊЕГОШЕВА 3

Суд: Привредни суд у Сомбору, Број судског решења: IV Ст.15/2009, Стечајни управник: Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај, Општина: Кула, Адреса: Његошева 3, Град: Кула, ПИБ: 100582215, Матични број: 08099570, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 30.11.2009

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА ОДЕЋЕ БУДУЋНОСТ ПИРОТ, ТРГ РЕПУБЛИКЕ 95

Суд: Привредни суд у Нишу, Број судског решења: 53/2010, Стечајни управник: Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај, Општина: Пирот, Адреса: Трг Републике 95, Град: Пирот, ПИБ: 100188221, Матични број: 07211643, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 27.11.2009

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ПОЛИУРЕТАНА И НАМЕШТАЈА "БЛАГОТИН"доо БЕЛУШИЋ

Суд: Привредни суд у Крагујевцу, Број судског решења: 33/09, Стечајни управник: Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај, Општина: Рековац, Адреса: Белушић, пут према Секуричу, Град: Белушић, ПИБ: 101283350, Матични број: 07984901, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 27.11.2009

Д.О.О. МАРАСТ ЗА ТРГОВИНУ, КОНСАЛТИНГ И МАРКЕТИНГ ИЗ СУБОТИЦЕ

Суд: Привредни суд у Суботици, Број судског решења: Ст. 32/2009, Стечајни управник: Мирослав Доко, Општина: Суботица - град, Адреса: Адолфа Сингера 30а, Град: Суботица, ПИБ: 103078735, Матични број: 08797072, Статус стечајног поступка: Закључен
Сазнај више
Датум отварања: 26.11.2009

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ"СИНТЕТИКА" СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ У СТЕЧАЈУ, ЛЕСКОВАЦ, ТЕКСТИЛНА 40

Суд: Привредни суд у Лесковцу, Број судског решења: 39/2010, Стечајни управник: Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај, Општина: Лесковац - град, Адреса: Текстилна 40, Град: Лесковац, ПИБ: 100331940 , Матични број: 07352328, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 26.11.2009

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЧАРАПА "ЗЕЛЕ ВЕЉКОВИЋ" СА ПО ЛЕСКОВАЦ, ТЕКСТИЛНА 40

Суд: Привредни суд у Лесковцу, Број судског решења: III Ст.41/2009, Стечајни управник: Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај, Општина: Лесковац - град, Адреса: Текстилна 40, Град: Лесковац, ПИБ: 105792123, Матични број: 07352336, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 24.11.2009

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ НАМЕШТАЈА, ОПРЕМАЊЕ И ТРГОВИНУ ЖАКО ДОО СТАРА МОРАВИЦА

Суд: Привредни суд у Суботици, Број судског решења: Ст. 33/2009, Стечајни управник: Стана Салатић, Општина: Бачка Топола, Адреса: Кудељарска 36, Град: Стара Моравица, ПИБ: 101446231, Матични број: 08181233, Статус стечајног поступка: Закључен
Сазнај више
Датум отварања: 24.11.2009

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРОНСКИХ УРЕЂАЈА, ПРУЖАЊЕ ТЕХНИЧКИХ УСЛУГА И ПРОМЕТ РОБЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО "ЕЛЕКТРОУНИВЕРЗАЛ", ЛЕСКОВАЦ

Суд: Привредни суд у Лесковцу, Број судског решења: 37/2009, Стечајни управник: Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај, Општина: Лесковац - град, Адреса: Моравска бб, Град: Лесковац, ПИБ: 101912180, Матични број: 07137303, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 23.11.2009

ИНТЕРФРИГО ДОО ИЗ ЧАЧКА

Суд: Привредни суд у Чачку, Број судског решења: Ст.19/2009, Стечајни управник: Милутин Обрадовић, Општина: Чачак - град, Адреса: Прељина бб, Град: Чачак, ПИБ: 100899094, Матични број: 06819397, Статус стечајног поступка: Закључен
Сазнај више
Датум отварања: 23.11.2009

ЕВРОПА ЈУГОИНСПЕКТ ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ, БЕОГРАД, ТРГ РЕПУБЛИКЕ 3

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 10 Ст. 202/2010, Стечајни управник: Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај, Општина: Београд-Стари Град, Адреса: Трг Републике бр.3, Град: Београд, ПИБ: 101511814, Матични број: 07018207, Статус стечајног поступка: Закључен
Сазнај више
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014