Last database update: 24.03.2023 12:17


Bankruptcy Cases

 
 

From: To:

Number of search results: 7,430


Opening date: 23.09.2009

А.Д. ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГРАЂЕВИНСКЕ СTOЛАРИЈЕ ЛИПА

Court: Привредни суд у Зрењанину, Bankruptcy case number: 23/2010, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Зрењанин - град, Debtors address: Београдска бб, Debtors city: Српска Црња, Debtors tax number: 101596164 , Debtors registry code: 08013497, Status: Closed
Read more
Opening date: 22.09.2009

Грађевинско друштвено предузеће "Пионир"

Court: Привредни суд у Панчеву, Bankruptcy case number: 21/2010, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Ковин, Debtors address: Соње Маринковић 6, Debtors city: Ковин, Debtors tax number: 101406100, Debtors registry code: 08012458, Status: Active
Read more
Opening date: 22.09.2009

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА И СЕРВИСИРАЊЕ "ЛЕГОР СЕРВИС"

Court: Привредни суд у Лесковцу, Bankruptcy case number: IX-24/2009, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Лесковац - град, Debtors address: Партизанска 7, Debtors city: Лесковац, Debtors tax number: 102353503, Debtors registry code: 07679882, Status: Closed
Read more
Opening date: 22.09.2009

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ И ПРОДАЈУ СВИХ ВРСТА КАПА И ОСТАЛИХ ТЕКСТИЛНИХ ПРОИЗВОДА "ПОЛЕТ" СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

Court: Привредни суд у Лесковцу, Bankruptcy case number: IX-28/2009, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Лесковац - град, Debtors address: Боре Станковића 7б, Debtors city: Лесковац, Debtors tax number: 101909645, Debtors registry code: 07137362, Status: Closed
Read more
Opening date: 22.09.2009

ТЕХНОУНИТ у стечају

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 6 Ст.198/2010, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Београд-Звездара, Debtors address: Јаше Игњатовића 14, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 102011413, Debtors registry code: 07042060, Status: Closed
Read more
Opening date: 22.09.2009

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЛЕКСАНДРОВО - БИКОВО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ, МАРШАЛА ТИТА 99А

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: Ст 18/2009, Bankruptcy trustee: Павел Северињи, Debtors municipality: Врбас, Debtors address: Маршала Тита 99a, Debtors city: Бачко Добро Поље, Debtors tax number: 100843978, Debtors registry code: 08236569, Status: Closed
Read more
Opening date: 21.09.2009

Друштвено предузеће за производњу, промет и прераду "Борац"

Court: Привредни суд у Пожаревцу, Bankruptcy case number: V Ст. 22/2010-портал, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Петровац на Млави, Debtors address: Српских Владара 295, Debtors city: Петровац на Млави, Debtors tax number: 101585848, Debtors registry code: 07340389, Status: Active
Read more
Opening date: 17.09.2009

МЕШАОНА СТОЧНЕ ХРАНЕ АД, Кањижа

Court: Привредни суд у Суботици, Bankruptcy case number: 25/2009, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Кањижа, Debtors address: Цетињска 2, Debtors city: Кањижа, Debtors tax number: 100953272, Debtors registry code: 08048649, Status: Closed
Read more
Opening date: 14.09.2009

ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЈАБУКА АД, ЈАБУКА - У СТЕЧАЈУ

Court: Привредни суд у Панчеву, Bankruptcy case number: Ст.23/2010, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Панчево - град, Debtors address: Маршала Тита 10, Debtors city: Јабука, Debtors tax number: 101052733, Debtors registry code: 08047707, Status: Active
Read more
Opening date: 03.09.2009

А.Д. СТАКЛЕНА БАШТА КАЊИЖА

Court: Привредни суд у Суботици, Bankruptcy case number: Ст. 23/2009, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Кањижа, Debtors address: Пут Народних хероја 19, Debtors city: Кањижа, Debtors tax number: 100871881, Debtors registry code: 27010075, Status: Active
Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014