Последње освежавање базе података: 16.05.2022 11:12


Основне информације

Назив: Непосредна погодба
Место: Нови Сад
Датум отварања: 02.11.2021
Број артикала за продају: 2
Број продатих артикала: 0
Статус продаје: ЗАВРШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: 2.Ст.17/2016
Име компаније: АГРОЖИВ
Процењена вредност: 148.671.567,48 RSD


1
Датум отказивања: 02.11.2021
Продаја је проглашена неуспелом.
Списак имовинеПроцењена вредност: 106.054.760,26 RSD
Жиг број Ж-2018/1454 рег.бр.70920
Жиг број Ж-1999/0157 рег.бр.43173
Жиг број Ж-2009/1770 рег.бр.60853
Жиг број Ж-2009/1769 рег.бр.64477
Међународни жиг број 1027218
2
Датум отказивања: 02.11.2021
Продаја проглашена неуспелом.
Списак имовинеПроцењена вредност: 42.616.807,22 RSD
бр. пос.дела 5 -пословни простор-шест просторија угоститељства у оквиру зграде локалне јединице самоуправе саграђене на к.п.672 К.о.Житиште уписане у л.н.1645 КО Житиште
бр.9 посебан део-пословни простор-девет и више просторија угоститељства у оквиру објекта локалне самоуправе у Житишту ул.Ђуре Јакшића бр.2-посебан део бр.9
бр.10 -посебан део-пословни простор-девет и више просторија угоститељства у оквиру објекта локалне самоуправе у Житишту ул.Ђуре Јакшића бр.2 -посебан део бр.10

Документа

Нема доступних докумената.Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014