Last database update: 16.05.2022 01:28


Basic information

Name: Непосредна погодба
Place: Нови Сад
Opening date: 02.11.2021
Number of sale items: 2
Number of sale items sold: 0
Sale state: FINISHED

Additional data

Bankruptcy case: 2.Ст.17/2016
Company name: АГРОЖИВ
Estimated value: 148,671,567.48 RSD


1
Cancelation date: 02.11.2021
Продаја је проглашена неуспелом.
Assets listEstimated value: 106,054,760.26 RSD
Жиг број Ж-2018/1454 рег.бр.70920
Жиг број Ж-1999/0157 рег.бр.43173
Жиг број Ж-2009/1770 рег.бр.60853
Жиг број Ж-2009/1769 рег.бр.64477
Међународни жиг број 1027218
2
Cancelation date: 02.11.2021
Продаја проглашена неуспелом.
Assets listEstimated value: 42,616,807.22 RSD
бр. пос.дела 5 -пословни простор-шест просторија угоститељства у оквиру зграде локалне јединице самоуправе саграђене на к.п.672 К.о.Житиште уписане у л.н.1645 КО Житиште
бр.9 посебан део-пословни простор-девет и више просторија угоститељства у оквиру објекта локалне самоуправе у Житишту ул.Ђуре Јакшића бр.2-посебан део бр.9
бр.10 -посебан део-пословни простор-девет и више просторија угоститељства у оквиру објекта локалне самоуправе у Житишту ул.Ђуре Јакшића бр.2 -посебан део бр.10

Documents

No documents found.Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014