.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ДОО „ШИК КУЧЕВО“ у стечају
Место: Кучево
Датум објаве огласа: 23.03.2015
Датум продаје: 22.04.2015
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 515.900,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  

Предмет продаје - имовина:

Готови производи и полупроизводи по спецификацији (у продајној документацији). ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ одржаће се дана 22.04.2015. године у 14:00 часова на следећој адреси: Агенција за приватизацију, Београд, Теразије бр. 23, III спрат, Симпо сала. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања, а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 12 до 13:50 часова, на истој адреси.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Повереник стечајног управника Бранко Перић
Телефон: 064/11 51 022
Е-маил:
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014