.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ДОО „ШИК КУЧЕВО“ у стечају
Place: Кучево
Ad publication date: 23.03.2015
Sale date: 22.04.2015
Sale type: Auction
Beginning price: 515,900.00
Sale state: Closed
Ad document  

Sale asset:

Готови производи и полупроизводи по спецификацији (у продајној документацији). ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ одржаће се дана 22.04.2015. године у 14:00 часова на следећој адреси: Агенција за приватизацију, Београд, Теразије бр. 23, III спрат, Симпо сала. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања, а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 12 до 13:50 часова, на истој адреси.

Contact info

Contact person: Повереник стечајног управника Бранко Перић
Phone: 064/11 51 022
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014