.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: СТЕЧАЈНА МАСА БИЉЕМЕРКАНТ
Место: Бачка Паланка
Датум објаве огласа: 13.03.2015
Датум продаје: 14.04.2015
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 0,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Имовину која се продаје погледајте детаљније у тексту огласа. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА одржаће се дана 14.04.2015. године ( уторак) у 12:15 часова (15 минута по истеку времена за предају понуда) на адреси: Петроварадин, Прерадовићева 40, у присуству комисије формиране одлуком стечајног управника, представника понуђача и одбора поверилаца.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Радмила Лукач, стечајни управник
Телефон: 063/7399-542
Е-маил:
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014