.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: СТЕЧАЈНА МАСА БИЉЕМЕРКАНТ
Place: Бачка Паланка
Ad publication date: 13.03.2015
Sale date: 14.04.2015
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 0.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

Имовину која се продаје погледајте детаљније у тексту огласа. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА одржаће се дана 14.04.2015. године ( уторак) у 12:15 часова (15 минута по истеку времена за предају понуда) на адреси: Петроварадин, Прерадовићева 40, у присуству комисије формиране одлуком стечајног управника, представника понуђача и одбора поверилаца.

Contact info

Contact person: Радмила Лукач, стечајни управник
Phone: 063/7399-542
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik