.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ЛЕСКОДРВО - СТЕЧАЈНА МАСА
Место: Лесковац
Датум објаве огласа: 13.03.2015
Датум продаје: 16.04.2015
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 886.275,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

• Производна опрема за намештај и предмете од дрвета (некомплетна), са инвентаром, на локацији у ул. Виљема Пушмана бр. 1 Лесковац, по спецификацији из продајне документације (најважнија имовина: хидраулична вишеетажна преса, носач лепка, хоризонтални транспортер, шлајферица – глазирка, бансек столарски мањи, бансек столарски већи, дихт, једнолисни циркулар, вишелисни циркулар, дволисни циркулар, канцеларијски намештај, итд.). ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ одржаће се дана 16.04.2015. године у 13:00 часова на следећој адреси: Агенција за приватизацију, Теразије бр 23, Београд, III спрат, сала 301 (сала „Симпо“).

Контакт подаци

Овлашћено лице: Повереник Душанка Ћетковић
Телефон: 018/452-1110 или 069-24-74-574
Е-маил:
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik