.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ЛЕСКОДРВО - СТЕЧАЈНА МАСА
Place: Лесковац
Ad publication date: 13.03.2015
Sale date: 16.04.2015
Sale type: Auction
Beginning price: 886,275.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

• Производна опрема за намештај и предмете од дрвета (некомплетна), са инвентаром, на локацији у ул. Виљема Пушмана бр. 1 Лесковац, по спецификацији из продајне документације (најважнија имовина: хидраулична вишеетажна преса, носач лепка, хоризонтални транспортер, шлајферица – глазирка, бансек столарски мањи, бансек столарски већи, дихт, једнолисни циркулар, вишелисни циркулар, дволисни циркулар, канцеларијски намештај, итд.). ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ одржаће се дана 16.04.2015. године у 13:00 часова на следећој адреси: Агенција за приватизацију, Теразије бр 23, Београд, III спрат, сала 301 (сала „Симпо“).

Contact info

Contact person: Повереник Душанка Ћетковић
Phone: 018/452-1110 или 069-24-74-574
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik