.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: VELEFARM-INVEST
Место: Београд
Датум објаве огласа: 06.03.2015
Датум продаје: 09.04.2015
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 3.327.876,50
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Имовинска целина бр. 1: Непокретна имовина - пословни простор у Пожаревцу, у ул. Моше Пијаде ББ, посебни део зграде број 9, који се налази у приземљу објекта постојећег на катастарској парцели бр. 2143/7 КО Пожаревац, укупне површине 60m², и који је у приватној својини стечајног дужника ''VELEFARM-INVEST'' д.о.о. у стечају са обимом удела 1/1; ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ одржаће се дана 09.04.2015. године у 12.00 часова на следећој адреси: Београд, ул. Мајке Јевросиме бр.51 (зграда „Универзал-Холдинг“ а.д. у стечају), VI спрат, канцеларија стечајног управника.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Oвлашћено лице: Стечајни управник Раде Радуловић, контакт особа сарадник стечајног управника Нађ
Телефон: 064/2805-118
Е-маил:
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014