.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: VELEFARM-INVEST
Place: Београд
Ad publication date: 06.03.2015
Sale date: 09.04.2015
Sale type: Auction
Beginning price: 3,327,876.50
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

Имовинска целина бр. 1: Непокретна имовина - пословни простор у Пожаревцу, у ул. Моше Пијаде ББ, посебни део зграде број 9, који се налази у приземљу објекта постојећег на катастарској парцели бр. 2143/7 КО Пожаревац, укупне површине 60m², и који је у приватној својини стечајног дужника ''VELEFARM-INVEST'' д.о.о. у стечају са обимом удела 1/1; ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ одржаће се дана 09.04.2015. године у 12.00 часова на следећој адреси: Београд, ул. Мајке Јевросиме бр.51 (зграда „Универзал-Холдинг“ а.д. у стечају), VI спрат, канцеларија стечајног управника.

Contact info

Contact person: Oвлашћено лице: Стечајни управник Раде Радуловић, контакт особа сарадник стечајног управника Нађ
Phone: 064/2805-118
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik