.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: Први мај
Место: Пирот
Датум објаве огласа: 23.02.2024
Датум продаје: 27.03.2024
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 0,00
Статус продаје: Отказана
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

На основу Решења о банкротству Привредног суда у Нишу, број предмета 2.Ст.бр.31/2015 од 25.09.2015. године, а у складу са чланoвима 131, 132 и 133 Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/2009, 99/2011, 71/2012 - Одлука Уставног суда и Закона о изменама и допунама Закона о стечају, који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 83/14 од 5. августа 2014. године), Националним стандардом број 5 – Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник РС» број 13/2010), као и одредбама Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника («Службени гласник РС», бр. 89/2015), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник: ОГЛАШАВА ПРОДАЈУ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ИО „ПРВИ МАЈ“ ад - у стечају, Пирот, ул. Николе Пашића бб, мат. број 07130953, методом јавног надметања. Детаљније погледати у тексту огласа.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Повереник стечајног управника Вероника Бараћ
Телефон: 060/355-60-55
Е-маил: veronikabarac@hotmail.com
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik