.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: Први мај
Place: Пирот
Ad publication date: 23.02.2024
Sale date: 27.03.2024
Sale type: Auction
Beginning price: 0.00
Sale state: Canceled
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству Привредног суда у Нишу, број предмета 2.Ст.бр.31/2015 од 25.09.2015. године, а у складу са чланoвима 131, 132 и 133 Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/2009, 99/2011, 71/2012 - Одлука Уставног суда и Закона о изменама и допунама Закона о стечају, који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 83/14 од 5. августа 2014. године), Националним стандардом број 5 – Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник РС» број 13/2010), као и одредбама Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника («Службени гласник РС», бр. 89/2015), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник: ОГЛАШАВА ПРОДАЈУ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ИО „ПРВИ МАЈ“ ад - у стечају, Пирот, ул. Николе Пашића бб, мат. број 07130953, методом јавног надметања. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник стечајног управника Вероника Бараћ
Phone: 060/355-60-55
E-mail: veronikabarac@hotmail.com
Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik