.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ПРЕФАБРИКАТИ МОРАВА
Место: Ниш
Датум објаве огласа: 08.02.2024
Датум продаје: 14.03.2024
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 50.000.082,50
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

На основу Решења Привредног суда у Нишу о отварању стечајног поступка Посл. бр. 3 Ст. 37/2022 од 26.01.2023. године и Решења Посл. бр. 3 Ст. 37/2022 од 27.04.2023. године, којим се стечајни поступак наставља банкротством, а у складу са чланoвима 131, 132. и 133. Закона о стечају („Службени гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/2012 – одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018) и Националним стандардом број 5 – Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“ број 62/2018), стечајни управник стечајног дужника: ПРЕФАБРИКАТИ МОРАВА ДОО НИШ - У СТЕЧАЈУ, ОГЛАШАВА продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем (прво јавно надметање) Детаљније погледати у тексту огласа.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник: Раица Милићевић
Телефон: 063/456-320
Е-маил: unovcenje@gmail.com
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik