.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ПРЕФАБРИКАТИ МОРАВА
Place: Ниш
Ad publication date: 08.02.2024
Sale date: 14.03.2024
Sale type: Auction
Beginning price: 50,000,082.50
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења Привредног суда у Нишу о отварању стечајног поступка Посл. бр. 3 Ст. 37/2022 од 26.01.2023. године и Решења Посл. бр. 3 Ст. 37/2022 од 27.04.2023. године, којим се стечајни поступак наставља банкротством, а у складу са чланoвима 131, 132. и 133. Закона о стечају („Службени гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/2012 – одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018) и Националним стандардом број 5 – Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“ број 62/2018), стечајни управник стечајног дужника: ПРЕФАБРИКАТИ МОРАВА ДОО НИШ - У СТЕЧАЈУ, ОГЛАШАВА продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем (прво јавно надметање) Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник: Раица Милићевић
Phone: 063/456-320
E-mail: unovcenje@gmail.com
Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik