.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: SIMIMPEKS
Место: Ниш
Датум објаве огласа: 05.04.2024
Датум продаје: 30.06.2024
Метод продаје: Непосредна погодба
Вредност: 0,00
Статус продаје: Активна
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

На основу Решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Нишу од 06.02.2019.године, број предмета Ст. 20/2018, а у складу са чланoвима 131, 132, и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/2012 – одлука УС, 83/2014 и 113/17), Националним стандардом број 5 - о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010.), као и Одлуком одбора поверилаца од 27.10.2023.године, стечајни управник стечајног дужника Предуезеће за производњу и прераду меса СИМИМПЕКС ДОО Ниш - у стечају из Ниша, ул. Булевар Немањића 25, локал број 108, МБ: 07997183, ПИБ:100502017 О Г Л А Ш А В А ПРОДАЈУ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник : Дејан Петровић
Телефон: 060/408-3160
Е-маил: dpetrovicdunja@gmail.com
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik